”Vi lyfter samhällsnyttan av digital utveckling”

Tre frågor till Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen

Berätta, vad gör du egentligen på jobbet?

– Jag håller ihop alla frågor som rör utvecklingen av nya digitala tjänster och hur internet används i samhället. Det kan till exempel handla om hur lagstiftning och marknadsvillkor påverkar företag som levererar olika sorters internetbaserade tjänster, eller möjligheterna för att ta fram innovativa tjänster baserat på öppna data.

Vilka är dina viktigaste frågor just nu?

– Eftersom användningen av IT och digitala tjänster ständigt ökar och inverkan på samhället blir allt större är det ett stort område att bevaka. För att göra det lättare att hänga med i förändringar av branschens marknadsvillkor lanserar vi därför inom kort ett policynyhetsbrev exklusivt för våra medlemsföretag.

– Få har nog missat de många konflikter som varit och är mellan internetbranschen och olika upphovsrättsintressenter kring allt ifrån fildelning till rättighetskonflikter. Vi deltar därför i en statlig utredning om hur rättighetsmarkanden kan fås att fungera bättre. Kan vi åstadkomma förbättringar på det området blir det lättare för företag att ta fram nya, konsumenttillvända digitala medietjänster.

– En annan aktuell fråga är behovet av att synliggöra de företag som utvecklar tjänster baserade på öppna data. I samband med att ett nytt EU-direktiv om tillgänglighet till offentligägd information ska bli svensk lag kommer vi inom IT&Telekomföretagens Öppna dataråd att på olika sätt lyfta fram den samhällsnytta i form av tillväxt och nya jobb som öppna data-branschen skapar.

Hur kan jag som medlem engagera mig i dina frågor?

– I Öppna datarådet är alla medlemmar välkomna att delta. Där jobbar vi tillsammans med våra medlemsföretag med allt från att synliggöra nyttan med öppna data till att påverka i olika regulatoriska frågor.

– Är du intresserad av internetpolicyfrågor som upphovsrätt, integritet eller utvecklingen av EU:s digitala inre marknad så har vi flera pågående projekt som jag gärna berättar mer om – ring eller maila mig så berättar jag mer!