Möte i rådet för offentlig marknad

I slutet av januari hade rådet för offentlig marknad sitt första möte för året. Rådet samlar medlemsföretag som är intresserade av frågor som rör offentlig marknad.

Vid mötet presenterade Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega, de bärande idé kring den upphandlingsdag som Almega kommer att anordna i april.

Man diskuterade vidare de offentliga utredningar som pågår. Det handlar om kollektivavtalskrav i upphandlingsförfrågningar, om överprövningar, samt om den nya myndighet som tar över upphandlingsstöd från Konkurrensverket 1 september.

Vid mötet diskuterades även frågor med anledning av så kallade ”enkronasanbud” respektive överprövningar och hur branschen skall förhålla sig till detta.

Mötet gästades av Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, som talade om nyttan och behovet av tätare dialog, och att upphandlingar baseras på förtroende snarare än misstroende. Det beslöts att fördjupa dialogen med SOI(Sveriges Offentliga Inköpare)  under våren.

Till ny ordförande för rådet valdes Camilla Ekstedt Säljchef, Sopria Steria.