Kontanterna minskar och korten ökar

Under Skatteverkets informationsdag (4/2-2015) om utvecklingen på betalmarknaden fokuserades på de nya krav som ställs på kassaregister och de utmaningar handeln står inför när det gäller vilka betalningsmetoder man ska stödja och de kostnader som uppstår för handlarna för att ta emot den växande andelen kortbetalningar.

Niklas Arvidsson, docent och lektor vid Institutionen för Industriell ekonomi och organisation (KTH), visade i sin presentation att utvecklingen inom den så kallade massbetalningsmarknaden går mot en ökad fragmentering, det vill säga att utbudet av olika tjänster kommer att öka och att bristen på enhetlighet inom branschen gör att ingen enskild aktör kan styra denna utveckling. Niklas Arvidsson menar att fragmenteringen efter hand kommer att gå in i en fas av ökad koncentration, då aktörer med stordriftsfördelar och starka nätverkseffekter växer medan andra mindre slås ut. Niklas Arvidsson konstaterade att handlare, banker och kortföretag kommer att bli de stora vinnarna i ett kontantlöst samhälle.

Per Mandorf, Försäljningsdirektör Visma, presenterade resultatet av en studie som slår fast att konsumenterna rör sig i allt flera kanaler/plattformar och ställer stora krav på mobila shoppinglösningar där de kan shoppa efter sina egna villkor. En stor utmaning för handlarna blir att möta upp konsumenternas krav.

Under dagen framkom också att Skatteverket numer är öppna för att resonera kring molnbaserad lagring av kontrolldata. Daniel Akenine, Teknik och säkerhetschef Microsoft, diskuterade i sin presentation frågan kring de regulatoriska krav som uppstår när det gäller säker lagring i molnet.