Kompetensbristen måste upp på den politiska agendan

Tre frågor till Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Du har bråda dagar på jobbet just nu, vad har du för dig?

– Jag lägger precis sista handen på en rapport som beskriver IT- och telekombranschens brist på kompetens, med ett antal förslag på åtgärder. Rapporten presenteras den 19 mars, samma dag som vi har final i mitt andra stora projekt, skol-IT-tävlingen Next Up, där 1 000 elever i Stockholm, Umeå och Göteborg tävlar om att ta fram det bästa lösningsförslaget på case från våra medlemsföretag.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig just nu?

– Det viktigaste är att få upp frågan om kompetensbristen på den politiska agendan, och få förståelse för att aktiva insatser måste göras på flera nivåer. Jag tror politiker och även andra har slagit sig till ro med att vi är så IT-mogna i Sverige och har många framgångsrika IT-bolag. Omvärlden springer dock ikapp och förbi oss, samtidigt som våra IT-bolag inte kan utveckla sin verksamhet till följd av att de har brist på kvalificerade människor att anställa. Ett sätt att komma tillrätta med det är att se till att vi, både kort- och långsiktigt, får in och behåller fler tjejer och fler utrikesfödda i branschen.

Hur kan jag som medlem engagera mig i dina frågor?

-Vårt främsta forum är IT-kompetensrådet, där rekryteringsansvariga från medlemsföretagen ingår och där vi diskuterar problemen och beslutar om åtgärder och åtgärdsförslag. Ett exempel på en åtgärd som kommit fram ur rådsarbetet är just projektet Next Up, där vi nu har ett tjugotal partnerföretag som bidrar till att åttondeklassare, oavsett om de är tjejer eller killar, runt om i landet får en ordentlig inblick i vilken spännande och kreativ bransch det här är. Andra åtgärder vi diskuterar är vilka insatser som behövs för att få in fler utrikesfödda på arbetsmarknaden i allamänhet, och till vår bransch i synnerhet. Om många medlemsföretag bidrar med en arbetsinsats, om än aldrig så liten, kan vi få ett förbluffande genomslag!