Vem ska (vi) hålla i när det stormar?

I veckan har det pratats driftsäkerhet i media (både i DN och i Ekot) med anledning av att PTS avser att komma med skärpta föreskrifter med krav på nätoperatörerna att ta ett utökat ansvar för att undvika störningar i svenska telefoni- och bredbandsnät.

Bakgrunden är en genomgång av rapporter till PTS, som visar på 47 allvarliga störningar i svenska nät för telefoni och bredband under 2014, liksom att många av dessa avbrott varit långvariga och i vissa fall gjorde det omöjligt att ringa nödsamtal till 112. Oacceptabelt, tycker PTS.

Gott så. Att samhällsviktiga funktioner fungerar och människor kan ringa nödsamtal även när det stormar är naturligtvis oerhört viktigt. Om det är vi alla överens. Operatörerna arbetar ständigt med förbättringar av driftssäkerheten eftersom man är måna om att möta kundernas behov. Det går helt enkelt inte att konkurrera på telekommarknaden idag om inte nätet och tjänsterna har mycket hög driftsäkerhet.

Trots det inträffar driftsstörningar, till exempel vid stormar som orsakar långa elavbrott. Ska nätoperatörerna ensamma ta ansvar för att undvika detta? Vad är i så fall elleverantörernas ansvar? Samhällets? Att lägga hela ansvaret på nätoperatörerna innebär i slutändan att det är konsumenten som får betala notan för att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Är det rimligt? Är konsumenterna villiga att göra det?

Vi tror inte det, och förordar i stället ett gemensamt samordnat samhällsansvar för driftssäkerheten. Att garantera ett samhälle där alla, verkligen alla, människor har möjligheten att vara uppkopplade till nätet och kan ringa 112 också under stormar och andra ogynnsamma förhållanden, kräver offentlig finansiering.

Med tanke på vårt nuvarande samhälles stora beroende av en robust och fungerande digital infrastruktur, ett beroende som definitivt bara kommer att öka, bör den anses vara en samhällsviktig infrastruktur, precis som vägar, vatten och avlopp. Och som sådan kan inte ansvaret för den läggas helt i händerna på kommersiella aktörer. Varken på nätoperatörerna, eller andra.

PS. Varken vi eller operatörerna har ännu fått möjlighet att ta del av PTS förslag till föreskrifter. När vi väl har det får vi säkert anledning att återkomma. DS.