En samlad röst är avgörande för att nå politiken

Att få politiker att lyssna och förstå komplexa frågor är helt avgörande för IT- och telekombranschen. Det menar Mikael Philipsson, vd för internetoperatören IP-Only som gärna lyfter fördelarna med att tala med en samlad branschröst.

IP-Only är en av de främsta leverantörerna i Norden av tjänster som utgör grunden i det digitala informationssamhället – till exempel uppbyggnaden av  fibernät, internet, serverkapacitet och telefoni. Bland kunderna finns till exempel andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag. Och det är en ganska komplex verklighet, berättar vd Mikael Philipsson.

– Telekombranschen är en bransch i ständig förändring men också med en stark monopolhistoria som ändå relativt nyligen avreglerats. Många regleringar finns fortfarande kvar och våra förutsättningar att verka påverkas i mycket hög grad av den politik som förs. Därför är det viktigt för oss att kunna förklara vår verksamhet på ett sätt som politiker förstår.

På vilket sätt hjälper IT&Telekomföretagen er med det?
– Eftersom branschen är så förändringsbenägen är en samlad röst avgörande, jag tror inte vi skulle tas på allvar om vi inte skulle kanalisera de här frågorna på ett sätt som når fram. Med hjälp av IT&Telekomföretagen och det råd där bland annat jag och en rad andra företag sitter med jobbar vi utifrån ett samlat förtroende från båda håll, både från branschen och från politiken. Vi träffas regelbundet och stämmer av i frågor som till exempel fiberreglering, grävdirektivet, datalagringsdirektivet. Utifrån detta representerar sedan Kajsa Frisell, näringspolitisk expert branschens åsikter, vilket ger oss lättare access till politiken.

Vilka är de viktigaste frågorna?
– Den fysiska infrastrukturen, att det behövs konkurrens. Men också behovet av att tydliggöra förutsättningar för att bygga fibernät, balansen och samverkan mellan olika de aktörer som finns som tillsamman står för den digitala samhällsutvecklingen.

Alexandra Hernadi, Kommunikationsstrateg, Almega