Elektriker­förbundet varslar om strejk

Elektrikerförbundet har varslat om strejk. Facket kräver bland annat fria tjänstebilar och en särskild avgift för en ”meningsfull och behaglig fritid”.

IT&Telekomföretagens medlemsföretag Sector Alarm Service AB har av Elektrikerförbundet varslats om total arbetsnedläggelse from 8 januari. Företaget utför installationer och service av hem­larm, och är bundet av kollektivavtal mellan IT&Telekomföretagen och LO-förbundet Seko.

Uppdatering 2015-01-09

Överläggningar pågår just nu mellan parterna och medlarna, och beräknas fortsätta under nästa vecka.

Uppdatering 2014-12-23

Efter hemställan från Medlarna har Svenska Elektrikerförbundet flyttat fram de varslade stridsåtgärderna från den 8 januari till den 22 januari kl 06.00. Fortsatt förhandling /medling kommer att återupptas den 7 januari kl 10.00.

Utöver det centrala avtalet med Seko kräver Elektrikerförbundet ett lokalt avtal för sina medlemmar med följande innehåll, som företaget anser är orimliga:  

  • Reglering av rätt till ledighet och betalning för fackliga förtroendemän som innebär att SEF beslutar i vilken utsträckning så ska vara fallet.
  • En fritidsavgift ska inbetalas till SEF om 5% av SEF beslutad löneandel. Medlen ska möjliggöra en meningsfull och behaglig fritid för förbundets medlemmar som är anställda av Sector Alarm AB
  • En avtalsavgift ska inbetalas till SEF om 5 % av förbundet beslutad lönedel.
  • Medlemmar ska ha rätt till fri tjänstebil upp till 7,5 prisbasbelopp.

Läs gärna intervjun i SvD-Näringsliv med Elektrikerförbundets förhandlingschef där han försöker utveckla fackets motiv till de krav som elektrikerna riktar mot arbetsgivaren.