Digitaliseringen är en samhällsfråga

Ständigt i rörelse på medlemmarnas uppdrag. Det finns inga vanliga dagar på jobbet för Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, i arbetsuppgifterna ingår allt från att vara med och gräva kabel till att träffa toppolitiker.

Kajsa Frisell har jobbat sedan i mars/knappt ett år på IT& Telekomföretagen men är i det närmaste en veteran på området efter ett flertal år på Post- och Telestyrelsen, PTS, och regeringens Bredbandsforum.

– Jag har jobbat med samma sakfrågor väldigt länge, bara ifrån olika perspektiv. På PTS jobbade jag de sista åren åt näringsdepartementet på det som kallades Bredbandsforums kansli med att förverkliga regeringens politik på IT-området. Idag jobbar jag på uppdrag av våra medlemsföretag med att påverka politiken i de frågor som vi ser som viktiga.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

– Det finns nog ingen riktigt vanlig dag. Mitt jobb är ju att föra fram medlemsföretagens intressen till beslutsfattare vilket innebär att jag måste vara väl insatt i deras frågor och verksamhet. Annars kan jag ju inte på ett trovärdigt sätt föra deras talan. Så det kan handla om allt ifrån att sitta i ett dike och se hur man svetsar fiber, till möten med medlemsföretag om deras utmaningar, och träffar med politiker.

Hur kan du påverka dem?

– Först och främst lyssnar jag på medlemsföretagen. Sen handlar det om att formulera saken så att en politiker förstår; att ta sig över teknikbarriären och kunna formulera varför frågan är i samhällets intresse. Det går naturligtvis inte att räkna med att alla politiker är insatta i telekombolagens förutsättningar och därför är ofta själva mötet viktigt. Eftersom frågorna är så viktiga för Sverige så får vi ofta möjlighet att vara en tung röst i debatten.

Hur skulle du beskriva medlemsnyttan i det du gör?

– Eftersom jag representerar så många företag företräder jag en betydande del av branschen och blir därför inbjuden i många sammanhang där jag kan vara med och påverka beslutsfattare. Samtidigt kan jag återföra vilka frågor som är viktiga i andra delar av branschen tillbaka till medlemmarna så att vi alltid är relevanta. En förutsättning är det kommunikationsråd bestående av representanter från medlemsföretag som jag har som bollplank, och som jag hela tiden har en dialog med för att kunna ha ett perspektiv som är nära deras verksamhet.

Vilka frågor är viktigast nu?

– Att få den digitala infrastrukturen på plats. Många företag vill investera men det finns en del hinder. Regeringens politik är ju att marknaden i första hand ska bygga den digitala infrastrukturen, och där finns det flera utmaningar, till exempel att få kommuner att förstå vilken nyckelroll de har i att ge förutsättningar för marknaden att bygga på ett kostnadseffektivt sätt så att näten når så många som möjligt. Men också att vi får en uppdaterad bredbandsstrategi med målsättningen att 100 % av alla ska ha tillgång till bra bredband – inte bara 90 % som är det nuvarande målet. Eftersom marknadskrafterna inte räcker till för att bygga infrastruktur till alla i Sverige behövs verktyg och bättre strategier från regeringens håll för de sista 10 procenten.

Vilken betydelse har digitaliseringen för samhället?

– Den digitala infrastrukturen är en förutsättning för att samhället ska fungera, och har konkreta beröringspunkter med samhällsviktiga frågor som till exempel vård, skola och omsorg. När allt färre ska försörja allt fler måste vi effektivisera och utan tillgång till en fungerande digital infrastruktur kommer det inte att fungera. Så det är verkligen en framtidsfråga för hela samhället.

Internationellt framställs Sverige ofta som ett föregångsland vad det gäller IT-satsningar, men enligt Kajsa Frisell är det inte en naturlag.

– Vi har länge varit ledande, men nu har vi fallit tillbaka några steg. Det kan naturligtvis ha att göra med att andra länder också accelererat, men det finns helt klart en del att göra på politisk nivå för att vi ska fortsätta vara i framkant och inte halka efter.

I början av februari presenteras vinnarna av årets utmärkelser på Telekomgalan, Kajsa Frisell är nominerad till Årets kvinnliga förebild för att hon ”har visat styrka och tydlighet på den svenska telekommarknaden i sin nya roll”. Priset delas ut av det oberoende nyhetsbrevet Telekomnyheterna med syfte att lyfta fram bolag och/eller personer som gjort nytta för branschen under året.

– Jag är jättestolt över det, det är en bekräftelse på att jag gör skillnad, säger Kajsa Frisell som beskriver sig själv som ”ganska uppkopplad”, bland vännerna en ”early adapter” men bland kollegorna kanske lite mer ”lagom uppkopplad”.

– Jag jobbar ju med en del riktiga tekniknördar men jag önskar mig i alla fall ett sånt där aktivitetsarmband i julklapp, säger Kajsa och skrattar.

Alexandra Hernadi, Kommunikationsstrateg, Almega