Det skrattas i maktens korridorer

I onsdags träffade IT&Telekomföretagen Sveriges nya IT-minister Mehmet Kaplan för att presentera oss och vår verksamhet, men särskilt för att höra vilka ambitioner den nya regeringen har på IT-området. Att ha ett första formellt möte med ett statsråd är alltid speciellt. För oss som branschorganisation är det viktigt att få till en bra och konstruktiv dialog med ansvarig minister – även om vi inte alltid kommer att ha samma åsikt. Och det blev ett riktigt bra möte.

Att vi fick höra att Mehmet Kaplan är väl medveten om den digitala infrastrukturens fundamentala betydelse för vårt samhälle, liksom om vikten av att alla medborgare får möjlighet att bli uppkopplade till den med tillräcklig hastighet, är positivt. Målet att 90 % av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s år 2020 framförde statsrådet att han inte ser någon anledning att ändra på. Däremot var han tydlig med att EU:s mål som säger att alla ska ha tillgång till minst 30Mbit/s är ett mål som också Sveriges regering arbetar för att nå. Det är glädjande, även om IT&Telekomföretagen gärna skulle se att regeringen i en uppdaterad bredbandsstrategi tydliggör hur målet om uppkoppling till alla, dvs också de sista 10 procenten av Sveriges hushåll och företag, ska uppnås. Att ha en uppkoppling till den digitala infrastrukturen med tillräcklig hastighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i vårt numera digitala samhälle, vilket vi och vårt nya statsråd verkar vara eniga om.

Mehmet Kaplan var också tydlig med att han har en ambition att minimera antalet trösklar för våra medlemsföretag, det vill säga att staten inte ska vara ett hinder för företagens möjligheter att verka på bra villkor. Just det tycker jag känns extra hoppfullt, eftersom de företag som just nu investerar och bygger den digitala infrastrukturen med bästa möjliga förutsättningar från det offentliga kan bygga ännu mer och därmed nå fler.

Jag kan efter mötet dessutom konstatera att IT-ministern inte har långt till skratt, vilket är en bra förutsättning för fortsatt bra dialog oss emellan. Vi kommer troligtvis inte alltid att ha samma åsikt om vilka beslut som bör tas, men med en konstruktiv diskussion med inslag av humor är jag övertygad om att vi kommer att ha goda möjligheter att finna vägar för att förse Sverige med en digital infrastruktur i världsklass.