”Man” vill ju jobba med IT

IT- och telekombranschen är en fantastiskt rolig bransch att jobba inom – det tror jag de flesta som arbetar i branschen håller med om. Vi arbetar inom ett område där utvecklingstakten är hög och verksamheterna ständigt måste anpassas i takt med teknikens utveckling och samhällets och kundernas nya behov. För mig ligger mycket av tjusningen med vår bransch i att få arbeta med frågor som berör samhällsutvecklingen i allra högsta grad och med företag som levererar tjänster som blir allt viktigare i människors vardag. Hur kan man inte tilltalas av det? Jodå, ”man” gör det i hög utsträckning.

Att vara kvinna i den här branschen är att vara i minoritet. Under väldigt många av de möten jag är med på eller håller i är jag den enda kvinnan i rummet. Jag personligen reflekterar inte alltid över det eller vad det innebär, och det kan kanske till och med ha sina fördelar i vissa lägen, men på många sätt är det naturligtvis ett problem. Allra mest för branschen själv, som brottas med kompetensbrist och behöver attrahera alla potentiella medarbetare de kan få tag på. För hur attraktiva arbetsgivare är företag där kvinnor, som faktiskt utgör hälften av befolkningen, ständigt upplever sig vara undantaget?

I Almedalen i somras började jag och ett par andra kvinnor som utgör undantaget i branschen prata om vad vi själva kan göra för att få in fler som oss i branschen – och för att känna oss lite mindre ensamma på vägen dit. Det första steget mot att bygga upp ett kvinnligt branschnätverk var taget, och nu i början av december var vi nio stycken som träffades hos oss på IT&Telekomföretagen för att prata om vad vi vill och behöver och tror att vi kan åstadkomma. Den samsyn som fanns hos oss om behovet av att skapa en mer jämställd bransch var både glädjande och inspirerande, och där och då bestämde vi oss: 50/50-klubben var född!

Inom IT och telekom arbetar idag 30 % kvinnor. 27 % av cheferna är kvinnor och på VD-nivå är endast 10 % kvinnor. Siffror som tyvärr inte förändrats nämnvärt de senaste åren.

Genom 50/50-klubben, ett nätverk för kvinnor som jobbar i IT- och telekombranschen, vill vi bidra till att ändra på siffrorna och uppnå en jämställd bransch med 50 % kvinnor och 50 % män på alla nivåer. Målet är högt, men borde inte vara orimligt. Poängen är nog, tror vi, att ensam är i det här läget inte är stark. Det är tillsammans vi kan åstadkomma något! Exempelvis genom att intressera fler för att arbeta med det nya digitala samhälle som växer fram, men också genom att handfast stödja och hjälpa varandra fram till olika positioner.

Är du kvinna i branschen och vill vara med? Vi välkomnar alla som på något sätt vill delta eller bidra i detta att ta kontakt med oss genom att mejla till 5050klubben@gmail.com.

Nu kör vi!