Från fibersvetsning i ett dike till möte med ministern

Efter nio månader på IT&Telekomföretagen har jag insett att det i mitt jobb inte finns någon ”vanlig vecka” – faktiskt inte ens en ”vanlig dag”. Och att just det är en av de stora tjusningarna.

Förrförra onsdagen var jag i Bryssel på ett seminarium om bredbandsutbyggnad anordnat av SKL och Stokab. Väl där passade jag på att träffa en av Svenskt Näringslivs lokala representanter som bland annat bevakar våra frågor på EU-nivå.

Dagen därpå flög jag i motsatt riktning, upp till Luleå för att lära mig om förutsättningar för digitalisering i den regionen. Ingrid Engelmark-Högström på Eltel Networks hade satt ihop ett fantastiskt studiebesöksschema där jag fick träffa kunniga nätprojektörer, ett entusiastiskt byalag, och inte minst en fibertekniker som svetsande i ett tält i ett dike som handgripligen försökte lära mig allt om nodskåp, färgmärkning av kanalisation och hur blåsning och svetsning av fiber går till. Innan jag vände hem till Stockholm igen på fredagen, för att närvara vid ett informationsmöte på PTS om aktuella policyfrågor och lagstiftningar från EU, hann jag med att träffa stadsnätet Lunet och IT-Norrbotten.

I början av veckan därpå var det dags för Internetdagarna – ett tillfälle till många möten med många intressanta personer och bra diskussioner om vad digitaliseringen innebär för hela vårt samhälle. I samband med det fick jag också möjlighet att hälsa på vår nya minister med ansvar för IT-frågor, Mehmet Kaplan. Vi fick också tillfälle att prata lite mer med varandra redan dagen efter, då Telenor presenterade sin rapport Nordic Broadband City Index och jag deltog som branschrepresentant i paneldiskussionen om rapporten.

Sammanfattningsvis som sagt ingen vanlig vecka på jobbet, men det är ju inte heller något jag eftersträvar. Tvärtom menar jag att jag har ett att branschens allra roligaste jobb!

Ju fler människor i branschen jag träffar och ju mer jag får chansen att lära mig av dem, desto roligare har jag. Och desto bättre kan jag leverera medlemsnytta. Två saker som är precis vad jag eftersträvar!