All I want for Christmas is…

2014 var året då alla började tala om digitalisering. Många ser det som en ny möjlighet – men många ser också digitaliseringen som ett hot mot exempelvis jobb, personlig integritet och delaktighet. Det är bra att debatten förs och vi har inför 2015 ambitionen att bli mer aktiva i denna, för hela Sverige, så viktiga debatt.

2014 fick vi också en ny minister med ansvar för IT-politiska frågor, Mehmet Kaplan. Det står ännu inte helt klart vad han vill driva för politik på området. Han har dock i olika sammanhang låtit förstå att huvuddragen i förra regeringens strategier ligger fast. Bra med stabilitet, men visst finns det många reformer att göra för framtiden.

För detta behöver Sverige en IT-minister som sätter dessa frågor högst upp på sin agenda, på hela regeringens agenda. Som självklart ser till att följa upp de goda initiativ som den förra regeringen tog, men som även ser till att ta stora kliv framåt och säkerställa att Sverige också framgent är ledande i att använda IT för att säkerställa välfärden och nå politiska mål för tillväxt, demokrati och klimatförbättringar.

Min bästa julklapp vore därför att digitaliseringsfrågorna fick ta plats i debatten inför nyvalet den 22 mars. Hoppas tomten är extra snäll i år….