Vi tar fram Next Up-casen 2015!

Förberedelserna inför Next Up 2015 pågår för fullt, och i Stockholm mejslas nu de fem case fram som de tio skolorna ska tävla om när vårterminen börjar. Casen för våra guldpartners Ericsson, TeliaSonera och Sogeti är i princip klara, och igår samlades en grupp lärare för att tillsammans med företrädare för våra övriga Stockholms-guldpartners, HP och IFS, arbeta fram de återstående casen.

Casen skapas utifrån följande villkor:

  1. De ska ha en koppling till caseföretagens verkliga affärer.
  2. De ska ha en koppling till läroplanen, med fokus på ämnena teknik, svenska och samhällskunskap samt läroplanens uppdragsbeskrivning rörande entreprenörskap.
  3. De ska vara inspirerande, för både tjejer och killar.

För att säkra detta arbetas casen fram i samverkan mellan case-företagen, läraren och studenter från DataTjej-nätverket – därav gårdagens workshop.

De tävlande elevernas uppgift blir kort och gott att ta fram förslag på lösningar till casen, som de ska presentera på två sätt: Dels en skriftlig rapport, dels en 10 minuter lång presentation på tävlingsdagen, som för Stockholms del äger rum den 19 mars. Varje skola kommer att representeras av ett femmannalag, där minst två ska vara tjejer.

Alla case bygger på samma struktur: Dels en förutsättningsdel, som ger ett scenario för caset (gärna med en liten dramatisk twist som eleverna kan knyta an till), dels en uppdragsdel, som beskriver vad eleverna ska göra. Eller rättare sagt, vad eleverna i rollen som ett tänkt team från case-företaget ska göra. Som en central del i att skapa engagemang och verklighetskänsla, plus att få träning i entreprenörskap, ingår nämligen att eleverna ikläder sig rollerna av projektledare, tekniskt ansvarig, säljare och så vidare, och att de får göra en verklig ”säljpitch” på finaldagen.

Vi ska inte avslöja exakt vad HP:s och IFS case handlar om, men temat för casen är IT-användning i skolundervisningen samt smarta sätt att sprida konsumentinformation som inte bara fokuserar på pris utan på miljö. Betecknande för alla case är att de har ett brett, samhällsinriktat anslag: Det handlar inte bara om att ta fram en app eller en programvara, utan om att lösa verkliga kommersiella eller samhälleliga utmaningar. För oss som verkar i IT-branschen är detta kanske självklart, men många skolungdomar och även många lärare har fortfarande en ganska begränsad bild av vad det egentligen innebär att ”jobba med IT”. Något som vi hoppas att deltagande i Next Up ska ändra på!

Läs mer om Next Up på Next Ups sajt.