Ny rapport understryker kommunernas betydelse för digitaliseringen

Av de 43 största kommunerna i Sverige, Norge och Danmark hamnar Linköping och Västerås i topp följt av Kristiansand (Norge) som bästa bredbandskommuner enligt en rapport av analysföretaget Nexia. Rapporten presenterades av Nexia på ett seminarium hos Telenor den 26 november där bland andra statsrådet Mehmet Kaplan, Anne-Marie Fransson förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och Kajsa Frisell näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen medverkade.

Analysföretaget Nexia har, på uppdrag av operatören Telenor, för andra gången undersökt i vilken utsträckning de 43 största skandinaviska kommunerna erbjuder e-tjänster och underlättar byggandet av nödvändig IT-infrastruktur, både fast och mobilt. En rad parametrar har vägts samman och bildar ett index. Bäst av de svenska kommunerna är Linköping tätt följt av Västerås.

Kajsa Frisell, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen

– Rapporten pekar tydligt på den nyckelroll kommuner har vad gäller att bidra till att den digitala infrastrukturen kommer på plats, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert inom Telekom på IT&Telekomföretagen om rapporten. Inte förrän alla kommuner samarbetar med de marknadsaktörer som vill investera i infrastruktur och ger dem förutsättningar att bygga på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt kommer medborgarna till fullo kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

– Linköping och Västerås har utmärkt sig genom att ha en solid IKT strategi och en bred portfölj av digitala tjänster samtidigt som kommunen arbetar aktivt med planering införande av digitala välfärdstjänster. Båda kommunerna samarbetar gott med nätoperatörer och förstår viktigheten av nätverksinfrastruktur i högre grad än många andra kommuner i Skandinavien, säger Marit Wetterhus, projektdirektör på Nexia som gjort rapporten.

Rapporten, Nordic Broadband City Index (NBCI), genomfördes första gången 2012 då norska kommunen Asker kom etta följt av Stockholm. 2014 har bilden ändrats med två svenska kommuner i täten. Nexia har skapat bilden av en ”idealkommun” med 10 poäng. Genomsnittet för kommunerna som omfattas av NBCI är 5,3 poäng vilket är en ökning med 0,1 poäng sedan 2012.