IT&Telekomdagen 2014

”Kul lokal, bra föreläsare, bra mingel!” ”Värdefullt att få en inblick i vad andra medlemmar upplever som de viktigaste frågorna/problemen inom sina branscher och förstå att IT&Telekomföretagen måste ha en ganska bred agenda för att få med ‘allt’ som medlemmarna som helhet har behov av.”

Så sammanfattade ett par av deltagarna årets IT&Telekomdag som gick av stapeln den 10 november på Fotografiska. Trots att IT-ministern tackade nej till att komma, och en av huvudtalarna blev sjuk och fick ersättas i sista stund blev programmet bra och uppskattat. Allra mest värderade de som svarade möjligheten att nätverka, träffa kollegor men också att få ta del av både våra och andras visioner och framtidsspaningar – och soffsamtalet med representanter från kundsidan uppskattades av många.

Anne-Marie Fransson hälsar alla välkomna till IT&Telekomdagen 2014.jpg Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen hälsar alla medlemmar välkomna till branschdagen som hölls på Fotografiska.

Anne-Marie Fransson och Jan Gulliksen ordförande Digitaliseringskommissionen.jpg
Anne-Marie Fransson och Jan Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion och ordförande Digitaliseringskommissionen. Jan Gulliksen höll en presentation för oss med titeln Samhällets digitalisering.

Daniel Akenine Microsoft.jpg
Microsofts teknik- och säkerhetschef, Daniel Akenine höll en mycket intressant presentation om hur nästa teknikgeneration kommer förändra förutsättningar för den värld vi lever i. 

Kajsa Frisell Anders Broberg Stokab Camilla Jönsson SSNf.jpg
Kajsa Frisell, näringspolitisk expert  IT&Telekomföretagen, Anders Broberg, Stokab och Camilla Jönsson, Svenska Stadsnätsföreningen i samtal under IT&Telekomdagen.

Christine Sorselius IT&Telekomföretagen.jpg
Christine Sorselius, förhandlare/rådgivare  på IT&Telekomföretagen.

medlemmar på IT&Tdagen.jpgMehmet Kaplan ej närvarande på IT&Tdagen.jpgMehmet Kaplan nytt statsråd med ansvar för IT-politiska frågor i den nya regeringen valde trots inbjudan att ej närvara vid IT&Telekomdagen. 

Mårten Kihlbom och Magnus Högvall Aditro.jpgMårten Kihlbom och Magnus Högvall från medlemsföretaget Aditro.Ellinor Bjennbacke presenterar vision 2020.jpgEllinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen presenterar förbundets vision och mål för  2020.

Ellie och AMF.jpg
Anne-Marie Fransson och Ellinor Bjennbacke i samtal om IT&Telekomföretagens framtidsvision.

Soffsamtal IT&Tdagen 2014.jpgSoffsamtal med bransch- och kundföreträdare: Gunnar Ölundh vd Collectum, Elisabeth Stjernstoft CIO Apoteket AB och Anne-Marie Fransson IT&Telekomföretagen.

Soffsamtal mellan bransch och kundföreträdare.jpg
Soffsamtal: Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef för Microsoft, Staffan Hanstorp, vd Addnode och styrelseordförande IT&Telekomföretagen och Jeanette Anttila, vd Sas Institute.

vy från Fotografiska.jpgIT&Telekomdagen på Fotografiska