Tre frågor till Kajsa Frisell

Hej Kajsa. De senaste veckorna har du talat vid två av telekombranschen största events, Terminsstart Telekom och Bredbandsbåten.

Kajsa Frisell, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

 Vad pratade du om?

Terminstart Telekom arrangeras av Telekomnyheterna, ett nyhetsbrev om telekombranschen, och samlar främst beslutsfattare inom branschen. Här var jag inbjuden för attt prata om vad vi anser kommer krävas för att vi ska nå den förra regeringens bredbandsmål, och vad vi förväntar oss av den nya regeringen.

På Bredbandsbåten som arrangeras av Svenska Stadsnätsföreningen fokuserar man helt på frågor om bredband, även om det i år pratades en hel del om digitalisering i stort. Eventet samlar framförallt företrädare för kommuner och företag som äger eller driver frågor om lokala bredbandsnät. Under rubriken ”Hur svårt kan det vara?” pratade jag bland annat om hur kommunerna genom att tillåta alternativa och mer kostnadseffektiva metoder än traditionell grävning kan bidra till att bredbandsmålen nås i snabbare.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig just nu?

Den senaste tiden har givetvis det politiska läget inför och efter valet varit i fokus, och nu vet vi att det är Mehmet Kaplan (MP) som är ny IT-minister med huvudansvar för ”våra” frågor. Vi hoppas verkligen att digitaliseringsfrågorna kommer att få ett brett politiskt genomslag och att den nya IT-ministern tar ansvar för att de på bästa sätt samordnas mellan de olika departementen.

En annan fråga som är viktig för oss är att bana väg för utbyggnaden av den digitala infrastrukturen.  Att en framtidssäker digital infrastruktur kommer på plats är en grundförutsättning för samhällets digitalisering.  Men det krävs både dialog och samverkan mellan det offentliga och branschen för att nå de utsatta målen. Våra medlemsföretag är mycket engagerade i denna fråga eftersom det faktiskt handlar om förutsättningarna för dem att verka på marknaden.

Hur gör jag som medlem om jag vill engagera mig?

För medlemmar som är  intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering finns Kommunikationsrådet .Vi jobbar med att identifiera frågor som vi i branschen känner behov av att jobba tillsammans kring. Till våra möten bjuder vi intressanta föreläsare från departement, myndigheter och företag. Det är bara att kontakta mig om man är intresserad av att vara med!