Sätt barnens digitala kreativitet i fokus alla veckor!

Den här veckan, den 11-17 oktober, har EU-kommissionen deklarerat ”EU Code Week”, och runt om i Europa genomförs aktiviteter med ambitionen att lyfta fram den kreativa aspekten av programmering. I Sverige har Academedia-koncernen genom NTI-gymnasiet och dess eldsjäl Christine Johnsson tagit ledningen och genomför ett stort antal träffar där barn får möjlighet att pröva på och lära sig kodning i olika former (läs om aktiviteterna här). Också nystartade Kodcentrum erbjuder ett stort antal aktiviteter.

I Sverige, liksom i övriga Europa, brottas vi annars med utmaningen att kunskap om hur kodbaserade system fungerar i stort sett lyser med sin frånvaro i skolornas kursplaner, trots att det är så fundamentalt för vårt moderna samhälle där datorer är en del av så mycket av allt vi omger oss med och är beroende av i vår vardag. Skolelever får lära sig hur man tillverkar föremål av både trä, metall och textil, hur fotosyntesen fungerar och hur ljus delas upp i färgspektra, men de flesta går genom grundskolan utan att någonsin bekanta sig med begrepp som algoritmer och iterationer.

Glädjande nog pågår initiativ för att ställa denna orimlighet till rätta. Digitaliseringskommissionen föreslog i sitt delbetänkande (SOU 2014:13) att programmering blir ett obligatoriskt moment i skolan, och SKL:s nationella forum för skolans digitalisering, där IT&Telekomföretagen ingår, har också detta på sin agenda när de nu mejslar fram en nationell strategi på området.

För oss som driver frågan finns ett par saker att hålla i minnet när det kommer till barn och kodning:

  • Glöm inte tjejerna! Det finns fortfarande alltför många exempel där kodnings-intresset styrs mot sådant som flest killar intresseras av, som actionbaserade dataspel.
  • Försök inte bara fascinera med tekniken i sig! Hur viktigt det än är med algoritmer, iterationer och objekt så är de bara ett medel för det som tjusar både killar och tjejer, nämligen de kreativa digitala lösningar man kan skapa. Programmering är kreativitet!
  • Glöm inte att behålla ungdomars intresse över de kritiska tonåren! Undersökningar visar att barn, oavsett kön, från början har en naturlig nyfikenhet på teknik, men som många tappar i 11-12-årsåldern. Det är då identitetsbygget börjar, och status och relationer blir oändligt mycket viktigare än tekniska kunskaper.

Initiativ som Code Week är bra och kan göra stor skillnad, men ett stort ansvar ligger på oss i branschen. Vi måste visa på att allt det som både killar och tjejer drömmer om i fråga om status och relationer är möjligt att uppnå när man jobbar med digitala tjänster och lösningar. Det bästa sättet att göra det är att visa detta i praktiken för tonåringarna. Som i tävlingen Next Up, där åttondeklassare får chansen att hitta sin egen digitala talang genom att de under en termin får jobba med verklighetsbaserade case på uppdrag av riktiga IT-företag, och inte minst viktigt får träffa människor som på olika sätt jobbar med IT och genom det förändrar världen.