Hur mycket IT-minister är egentligen vår IT-minister?

Karl Sigfrid (M) skriver på SvD Brännpunkt om den stora uppgiften som nu vilar på vår nye IT-minister Mehmet Kaplans axlar. Den om att tillvarata digitaliseringens möjligheter.  Och jag kan bara hålla med Sigfrid om att detta uppdrag är (minst) en heltidstjänst. Att vi då har en IT-minister som officiellt går under titeln ”bostads- och stadsutvecklingsminister”, känns en smula oroande. Visst, kanske är det mer semantik än något annat (hur lång ministertitel får man egentligen ha?) men det sänder ändå ut en viss signal.

Jag har tidigare framfört att det Sverige behöver är en Digitaliseringsminister. En centralt placerad minister med tydligt uppdrag och mandat att driva på alla departement och alla politikområden i digitaliseringsarbetet.  En person med makten att arbeta fram och driva igenom nationella planer för skolans digitalisering, för vården och omsorgen och för ett hållbart Sverige.

Men dessvärre fanns ingen digitaliseringsminister med bland de 23 statsråden Stefan Löfven presenterade den 3 oktober. Men fram till dess att vår statsminister förstår att digitaliseringen faktiskt är avgörande för att nå merparten av de mål som beskrivs i regeringsförklaringen. Fram till dess att vi får den där samordnande digitaliseringsministern, då behöver Sverige åtminstone en IT-minister som sätter dessa frågor högst upp på sin agenda, på hela regeringens agenda. Som ser till att följa upp de goda initiativ som den förra regeringen tog (Digital Agenda för Sverige, Digitaliseringskommissionen, Bredbandsforum etc.). Men som även ser till att ta flera kliv framåt och säkerställa att Sverige också framgent är ledande i att använda IT för att nå politiska mål för tillväxt, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar.

För precis som Sigfrid skriver så skulle IT-ministerposten, sett till de reformer som måste genomdrivas, kunna bli en av de tyngsta i regeringen. Frågan är bara hur mycket IT som ryms i vår nye IT-ministers portfölj?