Den negativa trenden är bruten!

Idag presenterade Svenskt Kvalitetsindex sin rapport Telekom 2014 och konstaterar där att kunderna nu är nöjdare med sina telekomtjänster. Branschen har därmed lyckats bryta den negativa trend som pågått sedan 2010, vilket är fantastiskt glädjande!

Givetvis finns fler utmaningar kvar att ta sig an och en ambition att öka kundnöjdheten ytterligare framöver, men dagens siffor visar att de ansträngningar som gjorts de senaste åren har burit frukt. Jag ser resultatet som en bekräftelse på att det målmedvetna arbete som bl.a. Telekområdgivarna genomfört tillsammans med branschens aktörer lönar sig och de förtjänar verkligen ett hejarop! Kundernas förtroende för branschen är tyvärr fortfarande jämförelsevis lågt och det är givetvis något som vi inom branschen behöver arbeta vidare med.

Att trenden för kundnöjdheten numera pekar uppåt ser jag dock som ett positivt och inspirerande ljus i novembermörkret!