Skapa ett RIT-avdrag

Att installera en nyinköpt dator, sätta upp ett nätverk eller ställa in en skrivare – tjänster som för vissa är lätta att hantera själv men som för andra är en utmaning. IT-support för privatpersoner är i dag en nästintill obefintlig marknad, trots att efterfrågan är stor. Reducerad skatt på hushållsnära IT-tjänster skulle minska det digitala utanförskapet, samtidigt som det skapar nya jobb för den yngre, IT-kunniga generationen.

Vi befinner oss just nu mitt i en digital revolution. Digitaliseringen har gett oss tjänster som vi för tio år sedan bara kunde drömma om. Den suddar ut geografiska gränser och bjuder in till ökad dialog och medborgarinflytande. Men med digitaliseringens fördelar följer också en alltmer komplex IT-miljö i vardagen.

Enligt en Demoskopundersökning genomförd i december 2013 på uppdrag av Almega uppger 20 procent av svenskarna att de går miste om information på nätet, inte kan använda internetbank och att de inte heller kan köpa varor och biljetter på internet. Detta på grund av okunskap eller datorstrul. Problemet är uppenbart och blir större allt eftersom fler av våra samhälleliga funktioner anpassas för datorer, internet och smarta telefoner. Enligt samma undersökning uppger var tredje person att de skulle köpa hjälp med installation, support, service eller utbildning om utbudet bara fanns och priset var rätt. Personer över 65 år både har mer problem och efterfrågar mer support.

Men som vanligt gynnar den höga skatten på arbete konsumtion av varor över konsumtion av tjänster. Ytterst få privatpersoner är villiga att betala det pris hushållsnära tjänsteföretag tvingas ta ut för att inte gå med förlust. Precis som med RUT-avdraget är möjligheten för IT-tjänster i hemmet enorm.

Här finns en stor potentiell marknad där många nya företag kan startas och många kan få jobb – både som egenföretagare och som anställda, inte minst den yngre generationen som idag har stora problem med att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden.

För samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög är det framför allt unga som besitter den största IT-kompetensen. Baserat på intresset för att köpa denna typ av IT-tjänster skulle en skattereducering, eller ett s.k. RIT-avdrag, innebära ca 2 800 nya heltidtjänster och samtidigt bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Efterfrågan är alltså stor och kompetensen tillgänglig. Samtidigt är det digitala utanförskapet en oerhört viktig och angelägen samhällsfråga som alla politiker – oavsett färg – borde ta på högsta allvar. Med ett rit-avdrag minskar vi klyftorna i samhället och skapar nya arbetstillfällen. Har vi verkligen råd att vänta?

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen

(Debattartikeln publicerades på LT 2014-09-03)