En ny regering med fokus på framtiden

Det här blogginlägget kommer inte att handla om den oerhört trista verklighet vi idag vaknat upp till… en verklighet med många förlorare och bara 12,9 % ”vinnare”. Det kommer inte heller att handla om spekulationer kring regeringskonstellationer, ministerposter eller eventuella omval. Det kommer vi att få många anledningar att återkomma till framöver.

Det här blogginlägget handlar istället om något ännu viktigare. Om Sveriges framtid bortom de rådande eftervalssvallningarna. Om hur Sverige ska kunna möta alla de framtidsutmaningar som väntar längre fram. Om de utmaningar som Framtidskommissionen beskriver utförligt i sin slutrapport som presenterades förra våren. Utmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning. Om de utmaningar som vi står inför på cirka 5-15 års sikt men som vi måste adressera nu.

Kommissionens uppdrag var att – genom att identifiera några av Sveriges långsiktiga utmaningar – bidra till en mer framtidsinriktad debatt och att möjliggöra för regering, riksdag och andra delar av samhället att i ett tidigt skede fatta beslut som gör att Sverige kan möta utmaningarna på bästa möjliga sätt. Resultatet blev en mycket utförlig rapport som på ett tydligt och väl genomlyst sätt lyfte fram de utmaningar som svenska beslutsfattare behöver adressera i sin dagliga politiska gärning för att säkra ett starkt, konkurrenskraftigt och bra Sverige även i framtiden. Ett Sverige att vara stolta över.

Men vad hände med denna utomordentliga framtidsanalys? Jo, den blev till en sida på regeringen.se. Inga utfästelser från uppdragsgivaren Alliansregeringen. Inga efterföljande utredningsuppdrag i syfte att lyfta fram konkreta förslag och åtgärder för att möte dessa framtidsutmaningar. Ingenting. Slutrapporten möttes i stort sett av tystnad.

Förutom från MP. Gustav Fridolin och Per Bolund skrev i en replik på Brännpunkt den 27 mars 2013 hur beklämmande det var att ”alliansens fyra partiledare inte gör några som helst utfästelser med anledning av rapporten. Det enda beskedet är att regeringen ska arbeta vidare, oklart hur, och oklart hur länge. Risken är därmed uppenbar att den kunskap Framtidskommissionen samlat inte leder till någon förändring av politiken.”.

Nu har ni chansen MP! Nu har svenska folket röstat fram er och S till makten – se nu till att säkra att vi har en långsiktig plan för att möta de riktigt stora utmaningar vi står inför. I vår egen rapport som kom förra året ger vi förslag till mål och konkreta initiativ kopplat till Framtidskommissionens slutrapport. Paketerat och klart. Bara att plocka rakt av.

För med en åldrande befolkning där färre människor i arbetsför ålder ska försörja allt fler, måste digitaliseringens möjligheter tas på allvar. Med digitaliseringen kan vi rationalisera den offentliga förvaltningen och se till att varenda skattekrona i detta land används så effektivt som bara är möjligt – för att vi ska kunna trygga välfärden och säkerställa att Sverige är ett land att vara stolt över. Också i framtiden.