Digital infrastruktur till alla?

På konferensen Terminsstart Telekom i onsdags pratade jag om vad som krävs för att vi ska nå bredbandsmålet om 100Mbit/s till 90% av Sveriges hushåll och företag år 2020. En grundbult är konstruktiv samverkan mellan olika aktörer för att nå optimala förutsättningar för utbyggnaden. När alla kommuner förstår vikten av att medborgarna får tillgång till framtidssäker digital infrastruktur – och bidrar till detta – är mycket vunnet.

Om de privata aktörerna ges rätt förutsättningar för att bygga denna samhällsviktiga infrastruktur i alla kommuner tror jag att det finns goda möjligheter att uppnå målet om 90 %. Och att målet är för lågt satt, det vill säga att vi faktiskt inte kan lämna 10 % av befolkningen utanför, verkar de flesta nu vara överens om. Däremot är det väldigt oklart hur dessa sista 10 % ska nås eftersom de finns i områden där marknadskrafterna inte räcker till, och för det hyser jag en viss oro.

Idag förlitar vi oss i stor utsträckning på att byalag och lokala eldsjälar ska hantera detta, och på flera platser är det en alldeles utmärkt lösning. Men hur säkerställer vi att byalagens infrastruktur är framtidssäker och håller rätt kvalitet? Hur hanterar vi de byar där det inte bor några eldsjälar som vill driva infrastrukturprojekt? Och vem ska finansiera utbyggnaden?

Jag hade i onsdags stora förhoppningar på att få svar på dessa frågor från Socialdemokraternas IT-politiska talesperson Monica Green. Tyvärr verkar det som om åtta år i opposition inte varit tillräcklig tid för att formulera svar på dessa frågor.

Monica Green pratade visserligen om vikten av att alla ska med och att Socialdemokraterna kan tänka sig skattefinansiering för de sista 10 procenten på något sätt, men hur detta ska ske fick vi inte svar på. Budskapen i det blogginlägg Monica Green skrev samma dag kan nog de flesta hålla med om, men jag saknar konkreta idéer och förslag på hur vi ska uppnå ett digitaliserat Sverige och hur den nya regeringen tänker se till att alla blir uppkopplade till den digitala infrastrukturen.

Att få möjlighet att ansluta sig till en framtidssäker digital infrastruktur är en fråga om demokrati och ligger därför ytterst på regeringens bord. Jag hoppas att vi snart får ett tydligt svar på hur den nya regeringen planerar att ta ansvar för digitaliseringen av Sverige.

Kajsa terminsstart_NY