Satsar politikerna på framtiden? – valdebatt om Sveriges förmåga att tillvarata IT i samhället

Se vår valdebatt, där politiska företrädare för riksdagspartierna debatterar konsekvenser av och politiska prioriteringar i vårt digitala samhälle, i efterhand här på webben.

Vi lever i en värld där användningen av informationsteknologin spelar en avgörande roll för samhället och för konkurrenskraften. Sverige har en framskjuten, global roll i detta hänseende, men samtidigt kan vi inte leva på gamla meriter. Hur Sverige förmår tillvarata IT, inklusive telekommunikationer, i näringsliv, offentlig sektor och hushåll är avgörande. Inför höstens val ser vi det därför som mycket angeläget att visa hur partierna ser på dessa frågor.

IT-politik 2014

Representanter från riksdagspartierna  debatterar konsekvenser av och prioriteringar i vårt digitala samhälle; Finns det ett intresse och en förståelse för frågorna inför årets val? Finns det några politiska skillnader? Hur ska Sverige nå regeringens uttalade mål om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter? Det är några av de frågor som belystes under onsdagens debatt. Till grund för debatten ligger en enkät som samtliga riksdagspartier och deras ungdomsförbund besvarat.

Deltagare i debatten:
Anders Ygeman (S)
Jens Holm (V)
Lars-Axel Nordell (KD)
Henrik Ishihara (C)
Maria Ferm (MP)
Christer Winbäck (FP)
Ulla Hamilton, borgarråd (M)

Moderator: Magnus Höij, chefredaktör, Internetworld

Dahlbom-ler-kopiaDebatten inleds och summeras av Bo Dahlbom – känd debattör och föreläsare om IT och Internets betydelse som samhällsförändrare, tillika professor vid IT-universitetet i Göteborg, initiativtagare till IT-forskningsinstitutet Viktoria och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.