Gratis wi-fi är gott, men inte till vilket pris som helst

Socialdemokraterna (S) föreslår idag gratis uppkoppling till trådlösa nätverk (wi-fi) på offentliga platser i alla kommuner. Förslaget kan givetvis bidra till att öka den digitala delaktigheten och göra offentlig information mer tillgänglig för kommunmedborgarna. Och dessutom är ju gratis som bekant alltid gott. Eller?

Att kommunerna finansierar gratis uppkoppling på en skola eller på ett bibliotek under en begränsad tid är en sak, men att göra det i hela stadskärnor är något helt annat. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill att kommunerna väntar eftersom tjänsten kan vara olaglig, eventuellt strida mot konkurrensneutraliteten och ligga utanför kommunernas befogenheter. Mikael Damberg menar däremot att ingen teleoperatör riskerar att slås ut av förslaget. Kortsiktigt kan det kanske vara sant, men när politiska förslag läggs gäller det att ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna. Och inte bara till ett nära förestående val.

SKL uppmanar kommunerna att avvakta eftersom det kan vara olagligt för dem att tillhandahålla tjänsten. Frånsett det tycker jag att det är fel i sak av kommuner att använda skattepengar på det här sättet. Offentliga medel bör inte läggas på att erbjuda något som marknaden redan tillhandahåller. Dessutom undrar jag om Damberg tror att det i förlängningen kommer vara intressant för marknadens aktörer att fortsätta investera i ett område där intäkterna uteblir?

Givetvis är gratis gott, men inte till vilket pris som helst.