Replik: Digitaliseringens möjligheter – frågan som politikerna, inklusive Anders Wijkman, glömt bort

Anders Wijkman skriver på GP debatt om politikernas brist på insikt kring det digitala hotet och dess inverkan på arbete, utbildning och skatter. Och visst är det sant som Wijkman skriver, att allt fler arbeten kommer att tas över av datorer. Men lika sant är det att allt fler arbeten kommer att tillkomma tack vare digitaliseringen.

Delvis handlar det om en växande IT-bransch med ett, redan idag, skriande behov av kompetens. I en rapport beställd från EU-kommissionen, framgår att det redan under nästa år kommer att fattas cirka 30 000 IT-medarbetare bara i Sverige, ca en halv miljon i hela EU27.

Det handlar också om att ny teknik kommer att slå ut vissa yrken men samtidigt göra andra mer attraktiva. Ta vård- och omsorgssektorn till exempel.  Med hjälp av teknik och digitala hjälpmedel kan många jobb göras mer attraktiva – tunga och tidskrävande arbetsuppgifter kan frigöras till förmån för mer tid med patienter och brukare. Det vill säga till just vård och omsorg.

Wijkman fokuserar på det ”digitala hotet” som han menar riskerar dra undan mattan för många av de jobb vi känner till idag. Men han skriver mycket lite om hur de digitala möjligheterna, förutom att ge nya jobb, också ger utrymme för effektiviseringar i välfärden. Enligt beräkningar från SKL kommer gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med dagens finansieringssystem – allt annat lika – motsvara 13 kronor i kommunalskatt. Därför behöver vi tänka nytt. Tänka om. Dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Västerås kommun har till exempel gjort beundransvärda satsningar på e-hemtjänst. Där har man kunnat konstatera att varje investerad krona i e-hemtjänsten ger fem kronor tillbaka. Att inte fler kommunalpolitiker gjort samma satsningar och valt samma prioriteringar för att lösa morgondagens välfärdsutmaningar, är en gåta. Eller för att inte säga tjänstefel. 

Men vare sig vi pratar hot eller möjligheter så är vi helt eniga med Wijkman om att detta teknikskifte – eller snarare digitaliseringsrevolution – borde vara ett huvudtema inför årets val. Det kommer att krävas nytänkande och reformer, inom flera politikområden. Existerande verksamheter och affärsmodeller kommer att ändras, hot behöver vägas mot möjligheter och vi kommer att behöva göra vissa uppoffringar på vägen.Men nog är det dags för våra politiker att i alla fall inse fakta; digitaliseringsrevolutionen är här för att stanna. Vilket parti är det första att inse detta och utforma sin politik därefter?

Ellinor Bjennbacke
Näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen inom Almega

Debattartikeln publicerades i GP 2014-07-10

Inlägget är en replik på debattartikeln Digitala hotet – frågan som politikerna glömt bort publicerad i GP 2014-07-07