Enighet i Almedalen om digitaliseringen av Sverige

I ett fullsatt Almegatält vid Visby strand diskuterades igår bredbandsutbyggnaden i Sverige och vad som krävs för att fibrera hela Sverige.

EY inledde med att presentera rapporten Framtida fiberinvesteringar i Sverige som de tagit fram på uppdrag av bland andra IT&Telekomföretagen och sedan lyfte en engagerad panel bestående av Göran Marby, GD PTS, Ove Alm, VD Skanova, Mikael Philipsson, VD IP Only, Eva-Marie Marklund, VD AC-net samt riksdagsledamöterna Eliza Roszkowska Öberg (M) och Anders Ygeman (S) vad de menar är avgörande för att bredbandsutbyggnaden ska kunna genomföras på bästa  sätt.

Sverige har, trots sin storlek och sina topografiska utmaningar, kommit långt med utbyggnaden av infrastrukturen för höghastighetsbredband. Men för att nå regeringens mål om 100Mbit/s till 90% av landets hushåll och företag till år 2020 krävs kraftsamlingar på flera fronter.

Panelen betonade särskilt att:

  • Kommunerna har en nyckelroll i bredbandsutbyggnaden:De måste ge de privata aktörerna förutsättningar att bygga ut.
  • Det krävs tjänsteinnovation som driver utbyggnaden
  • En konstruktiv samverkan mellan alla aktörer är en förutsättning, vilket visar att Bredbandsforum har en viktig roll att fylla framöver.
  • Fler politiker måste på allvar engagera sig i bredbandsfrågan, både på riksdags- och  kommunnivå.

I sin slutskommentar sa Anders Ygeman (S) att eftersom det är en samhällsviktig infrastruktur vi byggerbör staten stötta kommuner och landsting för att det ska fungera.

Seminarier som rör bredbandsfrågor har i år varit fler än någonsin i Almedalen. Jag tar det som ett tecken på att förståelsen för hur viktig denna infrastrukturutbyggnad är för vårt samhälle nu börjar infinna sig på bred front. Det är också glädjande att höra att alla inblandande aktörer också verkar förstå att samverkan är en förutsättning för samhällets digitalisering. Låt oss nu se till att alla goda krafter förenar sig – också efter att Almedalsveckan är slut!

(På bilden från vänster: Anders Ygeman (S), Eliza Roszkowska Öberg (M), Göran Marby PTS, Eva-Marie Marklund AC-Net, Ove Alm Skanova, Mikael Philipsson IP-Only)