Varför nöja sig med annat än den intellektuella eliten (= kvinnorna) till IT-utbildningarna?

Söktrycket till IT-utbildningarna ökar, rapporterar Computer Sweden. Kan vi därmed slå oss till ro och trappa av på insatser för att locka yngre till IT-utbildningarna? Knappast.

Vi i IT-branschen gör anspråk på att leverera produkter och tjänster som ligger i den högteknologiska framkanten. Inte bara det – vi är piskade att göra det för att hävda oss i den globala konkurrensen. För detta krävs kompetens på toppnivå. Och för detta krävs i sin tur att utbildningarna som levererar denna kompetens lockar de skarpaste hjärnorna.

Söktrycket till IT-utbildningarna ökar, men från vilken nivå? Lockar IT-utbildningarna de vassaste studenterna? En titt i Universitet- och högskolerådets statistik visar att IT-utbildningarna alltjämt ligger hästlängder efter dem med det största söktrycket. I topp ligger läkarprogrammet på Karolinska, juristprogrammet på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, med 2248, 2099 respektive 2084 förstahandssökande. Först på 43:e plats hamnar Data- och systemvetenskapliga programmet på Stockholms universitet med 560 förstahandssökande medan det som nog kan anses som kungslinjen bland de datatekniska utbildningarna, KTH:s datateknikprogram, hamnar på 59:e plats med 454 förstahandssökande.

Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning till att IT-utbildningarna inte ska vara bland de mest attraktiva. IT-jobb är bland de mest stimulerande, utmanande och välbetalda som går att hitta. Branschen har fortfarande mycket att göra för att övertyga de mest begåvade eleverna som nu tar studenten om detta.

En nyckel är tjejerna, som sedan länge har de högsta betygen när de går ut gymnasiet. Elever med bra betyg söker sig till utbildningarna där höga betyg krävs, och det gör inte IT-utbildningarna (ännu). Återigen talar statistiken sitt tydliga språk: Ovannämnda jurist- och läkarprogram ligger i topp med 1267 respektive 1205 förstahandssökande kvinnor, medan KTH:s datateknikprogram lockade 42 kvinnliga förstahandssökande – plats 638 bland alla landets högskoleprogram. Så pass få att det inte ens gick att skriva in i diagrammet nedan.

Så: Fortfarande mycket att göra, framför allt för att locka tjejer. Detta måste man börja med tidigt, vilket helt osökt leder till min rekommendation till IT-bolagen att engagera sig i vår tävling för åttondeklassare Next Up, som nu skalar upp till fem orter runt om i landet.

Söktryck datateknik 2014_kvinnor 1a hand
(Bearbetning av diagram från Computer Sweden 2014-06-03)