Robusthet har aldrig varit roligare!

Under devisen ”robusthet har aldrig varit roligare” har Bredbandsforums robusthetsgrupp samverkat sedan hösten 2012.

Först handlade det om att under ledning av ordförande Ann-Marie Fransson identifiera vilka utmaningar vi har att hantera för att för att få robusta och framtidssäkra fibernät i Sverige. Utmaningarna presenterade jag för styrgruppen med IT-minister Anna-Karin Hatt i spetsen i maj förra året. Då fick Anne-Marie även det givna följduppdraget av styrgruppen att tillsammans med arbetsgruppen presentera lösningar, dvs. hur utmaningarna ska hanteras. Ett arbete som nu är inne i slutfasen.

Robusthet är kanske inte ett begrepp som vanligtvis förknippas med roligheter, men för mig är det numera starkt sammankopplat med många saker som  definitivt gjort i alla fall min tillvaro lite roligare. Att få möjlighet att träffa så många trevliga och kompetenta människor som arbetar med robusthet i branschen har varit fantastiskt roligt. Och att få uppleva det förtroende och den öppenhet som skapas mellan människor som samverkar har definitivt varit en av de roligaste delarna av arbetet i Robusthetsgruppen. För mig personligen har det dessutom varit hur roligt som helst att få gå från att vara arbetsgruppens projektledare till att få representera IT&Telekomföretagen i gruppen, vilket jag gjorde när jag i mars gick över från den ena till den andra sidan.

Det utbyte som sker och har skett inom ramen för Bredbandsforum tror jag har varit ovärderligt för vår bransch.

Det råder ingen tvekan om att vi genom att samverka defintivt når längre än om vi sitter på varsitt håll och funderar. Den 11 juni kommer Robusthetsgruppens resultat att presenteras på Bredbandsforums styrgruppsmöte. Det ser jag fram emot. Och jag är övertygad – utan Bredbandsforum hade robusthet inte varit lika roligt!

På bilden: Göran Hagman (Telenor), Ove Alm (Skanova), Ove Landberg (PTS), Mikael von Otter (IT&Telekomföretagen), Ola Barthel (Trafikverket), Klas Gustafsson (Tekniskaverken), Jörgen Sandström (SKL), Anne-Marie Fransson (IT&Telekomföretagen), Camilla Jönsson (SSNf), Kajsa Frisell (IT&Telekomföretagen)