IT i Almedalen? Här är seminarierna du ska ha koll på.

För fyra-fem år sen var det ganska sparsmakat med IT-politiska frågor i Almedalen. Lite om brist på bredband, något om IT i skolan och vården, aningen mer om fildelning.

I år är det så pass många events att det skulle krävas kloning för att ens gå på hälften. Uppmuntrande är att, även om farhågor lyfts fram, så har desto fler events positiva och praktiskta utgångspunkter. Det digitala samhället är här, så hur gör vi då? Nu när vi förstår redskapen, hur skapar vi nyttorna?

På sätt och vis är IT inte längre den separata fråga det var för fem år sen. Idag genomsyrar IT det mesta, på ett allt mer självklart sätt. Och en konsekvens är att det står ”digital”, ”IT” och ”internet” i var och varannan seminariebeskrivning.

Så mycket blir det i dalen i år, och svårt att prioritera. Själv kommer jag springa runt som en skottspoling. Bla på dessa ställen. Hoppas vi ses!

 

Måndag 30/6

 • IT-dagen i Almedalen – heldag med IT&Telekomföretagen och Computer Sweden. Gotlands Museum, kl 9-17
 • Varför Öppna Data? Skellefteå Kommun, St Hansgatan 41, kl 10-12
 • Förändrar IT synen på undervisning? Gotlands Museum, kl 12-1245
 • Det framtida ledarskapet – hur påverkas kunder, företag och lagstiftning? Unibet, Donnersgatan 2, kl 12-1330
 • Är kodning framtidens språk? HejDigitalt, Södra Kyrkogatan 8, kl 13-15
 • Molnet och känsliga personuppgifter. Microsoft, Donnersgatan 2, 1330-1500
 • Vardagspolitik i sociala medier. Region Skåne mfl, kl 1445-1545
 • Integritet i skolan. Microsoft, Strandgatan 34, kl 1530-1730
 • Morgondagens vård och omsorg – kommer IT att användas? Gotlands Museum, kl 16-1645
 • Idéjakt i informationssamhället. Lunds University Internet Institute mfl, Smedjegatan 20, kl 17-1815
 • IT&Telekomföretagens IT-mingel, Gotlands Museum, kl 17-19

Tisdag 1/7

 • Konsumentmakt i den digitala världen. Unibet, Wisby Strand Donnersgatan 2, 10-1030.
 • Fallet Snowden: med the Guardians Paul Johnson, Sveriges Radio. Wisby Strand, Donnersgatan 2, kl 1030-1200
 • Hjälp med IT-tjänster i hemmet. IT&Telekomföretagen, Gotlands Museum, kl 11-12
 • Bredband till alla – har vi råd med det? IT&Telekomföretagen, Gotlands Museum kl 12-13
 • Hur kan vi garantera att den digital kunden är trygg? Unibet, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, kl 12-1330
 • Internet as a Tool for Democracy – Shaping Societies Now and in the Future. Fores, Strandgatan 14, kl 13-1345
 • Personlig integritet i praktiken – hur kan man implementera integritet i praktiken? Fores, Strandgatan 14, kl 14-15
 • Dags för en digital allemansrätt? MTG, Vinäger, Hästgatan 4, kl 17-18

Onsdag 2/7

 • Framtidens uppkopplade samhälle – en drömvärld eller skräckvision? EY, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, kl 9-10
 • Hög tid att skapa de smarta städerna – en utveckling med medborgarna i fokus. Sweco, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 , kl 9-10
 • Hög tid att koppla upp den svenska skolan. SKL, Donnerska huset, Donners plats 1, kl 9-10
 • Geodata – ska de prissättas eller inte, och i så fall hur? Lantmäteriet, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2 kl 1030-1145
 • Vad ska Sverige leva av 2033? SVCA, Sveriges Ingenjörer mfl ,Hästgatan 2, kl 1115-1215
 • Mobil och internet åt alla nu – hur då? VA, Eltel, Gutekällarens terass, Lilla Torggränd 3, kl 1130-1230
 • Är bredband i den digitala evolutionen vad ånglok var för den industriella revolutionen? Helsingborgs stad, Hästgatan 1, ”Öresundshuset” kl 12-13
 • Hur ser ungdomsförbunden på Sveriges förmåga att tillvarata IT i samhället? IT&Telekomföretagen, Strandvägen 4, ”Almegatältet” kl 13-1430
 • Så blir Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dagens industri och SAS Institute, Donners plats 2, kl 1430-1545
 • Samhällskommunikation: Personlig integritet i den digitala kommunikationsvärlden
 • Resumé, Kronstallgränd 4, ”Nowas och Resumés trädgård”, kl 1745-19

Torsdag 3/7

 • Sociala medier och politiskt deltagande – om det digitala deltagandets drivkrafter. .SE, Cramérgatan 3, kl 10-11
 • Alex Oxenstierna 2.0 – Kvalitet i välfärden genom digital samverkan. Governo mfl, Strandvägen 4, ”Almegatältet”, 11-12
 • Vilka åtgärder krävs för att säkra Sveriges framtida innovationskraft? BCG mfl, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, kl 17-18