Branschen avvaktar PTS ställningstagande om datalagring

I fredags presenterade Sten Heckscher sin snabbanalys av vilka konsekvenser EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet får för svensk del.

Han menar att den svenska datalagringsskyldigheten når upp till de grundläggande krav som EU-rätten ställer. Heckschers utredning har dock inte fått operatörerna att ändra inställning. Branschen avvaktar nu PTS ställningstagande. PTS har tidigare meddelat att myndigheten tills vidare inte kommer att genomdriva skyldigheten. Jag kan alltså konstatera att det fortfarande är oklart för branschen vad som gäller. På tisdag nästa vecka deltar jag tillsammans med representanter från bl.a. PTS och Säpo på en utfrågning i justitieutskottet där dessa frågor kommer att diskuteras.

Uppdaterat kl 15.00: PTS meddelar idag i ett brev till de operatörer som varit i kontakt med myndigheten i frågan att PTS nu kommer att utgå från att de svenska reglerna om datalagring ska tillämpas.