IT&Telekom­företagen kommenterar EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet

IT&Telekomföretagen välkomnar domen men konstaterar att den svenska lagen fortfarande gäller. Denna situation försätter operatörerna i ett oklart läge, dels vad gäller det arbete som pågår för att implementera datalagring i näten, dels kring den faktiska lagringen av data som redan sker idag.

IT&Telekomföretagen har sedan direktivet beslutades arbetat med att lyfta fram både de integritetsmässiga problemen med förslaget samt förtydligat att hanteringen orsakar stora kostnader för operatörerna. Kostnader som i slutändan drabbar operatörernas kunder, det vill säga konsumenterna.

IT&Telekomföretagen förutsätter att regeringen skyndsamt kommer med förtydliganden om vidare hantering för att inte åsamka operatörerna ytterligare onödiga kostnader. Teleoperatörerna har redan haft stora kostnader för att införa datalagring, investeringar som nu troligtvis är bortkastade. För att inte förvärra situationen är det därför mycket viktigt att regeringen kommer med förtydligandena omgående.

Läs mer: ”Datalagringsdirektivet ogiltigförklaras”, Computer Sweden 140408