Inga skyndsamma besked från justitieministern

För tre veckor sedan ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet. Branchen väntar fortfarande på besked om vad som gälller.

Teleoperatörerna har sedan lagstiftningen implementerades i Sverige haft stora kostnader för att införa datalagring av abonnenternas trafikuppgifter, kanske uppåt en miljard kronor. Dessutom sitter många operatörer bl.a. fast i avtal med konsulter som fortsätter generera kostnader. Kostnader som i slutändan drabbar operatörernas kunder, det vill säga konsumenterna.

I samband med EU-domstolens ogiltigförklarande av direktivet skickade vi ett brev till justitieminister Beatrice Ask där vi bad regeringen att omgående förtydliga vad som nu gäller för teleoperatörernas datalagring, för att inte åsamka operatörerna ytterligare onödiga kostnader som i förlängningen drabbar konsumenterna. Vi bad i brevet om ett möte med justitieministern för att få möjlighet att utveckla vilka konsekvenser beslutet får för operatörerna.

Nu har det gått tre veckor utan att justitieministern intresserat sig för hur EU-domstolens beslut drabbar den svenska telekombranschen och konsumenterna. Flera stora operatörerhar följt ogiltigförklarandet och slutat lagra trafikdata för att de månar om sina kunders integritet. Många menar dock att lagen om krav på datalagring fortfarande gäller. Läget är alltså fortfarande mycket oklart.

Igår beslutade regeringen att en utredare ska analysera läget och komma med ett förslag på ny svensk lagstiftning i frågan. Jag hoppas och ser fram emot att åtminstone utredaren har ett intresse att träffa branschen och låter operatörerna som har kunskap om frågan får möjlighet att komma till tals i denna utredning. Att det inte kommer att ske skyndsamt börjar även en optimist som jag inse. Har vi tur får vi ta del av lägenanalysen i juni. Utredningen ska dock inte slutredovisas förrän i oktober.