En mobiltäckningslösning som gynnar alla

I onsdags presenterades i samband med PTS marknadsdag en branschöverenskommelse om tydligare kartor för mobiltäckning. Resultatet av samarbetet är givetvis glädjande, men det som gläder mig särskilt med gårdagens nyhet är att det konstruktiva arbetssätt som detta genomfördes på gynnar alla; konsumenterna, operatörerna och staten.

Det konstruktiva arbetssättet gynnar konsumenterna, som utan att behöva vänta på segdragen lagstiftning, får bättre och tydligare mobiltäckningsinformation.

Det gynnar mobiloperatörerna som genom ett samarbete i dialog med myndigheterna tagit fram en skräddarsydd lösning på problemet som är anpassad till deras verksamhet. De undviker därigenom att behöva anpassa sig till en stelbent lagstiftning som riskerar att skapa merarbete.

Dessutom gynnar det staten som uppnår det man vill på ett smidigt och tidseffektivt sätt, utan att behöva lägga en massa resurser på lagstiftning.

Det utdelades i onsdags mycket beröm både till operatörer och myndigheter, med rätta. Jag vill i tillägg framhålla Telekområdgivarnas viktiga roll som möjliggörare i detta arbete. Utan deras insats är jag inte säker på att denna branschöverenskommelse skulle ha kommit på plats.

Vi har mycket att vinna på att arbeta på liknande, mer konstruktiva sätt framöver i fler frågor. Och så länge det går att nå lösningar som gynnar alla så finns det all anledning att försöka!