Plöj inte ner bredbandet med vilken plog som helst!

Nya fräscha miljarder till bredband på landsbygden är givetvis välkommet Anna-Karin Hatt. När dessa pengar ska fördelas är det tre saker jag ser som en förutsättning för att pengarna används på rätt sätt.

För det första bör pengarna verkligen gå till byggande av bredband och inte en massa byråkrati. Fiberföreningar får inte drunkna i blanketter och administration, de ska gräva ner kanalisation och fiber.

För det andra måste marknadens aktörer få vara med och tycka till när Jordbruksverket sätter villkoren för stödpengarna. Driften av näten måste ske på ett professionellt sätt, annars kommer dessa bredband inte att bli en del av vår framtida infrastruktur.

För det tredje är det viktigt att ni inte bidrar till att bredbanden plöjs ner med vilken plog som helst. Som du vet är det viktigt att fibern förläggs på ett robust sätt så att de nät vi bygger ska bli framtidssäkra, det har du hört mig säga många gånger. Dessa bredband måste byggas enligt de riktlinjer som branschen står bakom.

Om du ser till att dessa tre saker säkerställs är jag övertygad om att landets fiberföreningar kommer att få många bra dagar och Sverige mer framtidssäker bredbandsinfrastruktur på landsbygden!