IT&Telekom­företagen har stora rekryteringsbehov

Svenskt Näringslivs färska rekryteringsenkät visar att IT & Telekomföretagen i betydligt större omfattning än övriga medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv har försökt att rekrytera medarbetare. Hela 76 % svarar att de har försökt att rekrytera under de senaste sex månaderna, bland företag som har fler än 50 anställda är det hela 99 %. För IT & Telekomföretagen som helhet innebär det en minskning från 2012 års enkät när hela 85 % av företagen svarade att de försökt rekrytera.

Företagen lyckades i mindre omfattning än önskat att rekrytera. Enkäten ger inte svar på frågan om det är ny- eller ersättningsrekryteringar, men helt klart är att företagen anser sig ha ett stort behov av medarbetare. Rekryteringsenkäten ställde frågan om företagen haft mycket eller ganska svårt att rekrytera någon av de utbildningsnivåer de söker. Hela 58 % av företagen ansåg detta.

IT & Telekomföretagen är, föga förvånade, en bransch med mycket hög kunskapsnivå. Hela 80 % av företagen ville rekrytera medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning. Det är en tydlig förskjutning i förhållande till 2012 års enkät. Då svarade 46 % av företagen att de hade utbildningskrav som var lägre än eftergymnasial utbildning. I dag har den siffran sjunkit till 34 %.
Hur får då företagen tag i sina medarbetare? Det klart dominerade svaret är via informella kontakter/nätverk. Hela 94 % av företagen har använt den metoden. 68 % av företagen uppger att de rekryterar via spontanansökan, och 66 % via sociala medier.

IT & Telekomföretagen sticker ut på flera punkter, det här var några!