Från den ena till den andra sidan

Eller som en telekom-VD sa när jag uttryckte mig så: ”Vi ser det ju hellre som att vi jobbar för en gemensam sak”.

I början på mars började jag min nya tjänst som näringspolitisk expert inom telekom här på IT&Telekomföretagen. Efter flera år på regeringens Bredbandsforum, och dessförinnan PTS, har det för mig inneburit att byta sida; från den statliga till den privata.

Förra veckan var jag i Luleå på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens tillsammans med ett 400-tal andra personer i branschen. Det var den första stora sammankomsten där jag kunde presentera mig som IT&Telekomföretagsföreträdare. Och för mig är skillnaden på att representera den ena och den andra sidan slående.

I min tidigare roll fick jag ofta försvara regeringens hållning och förklara vad staten gjorde (och inte gjorde) på olika områden. Jag upplevde också att jag i viss mån fick tillrättalagd och relativt sparsam information om olika företags verksamhet. I Luleå blev jag i mycket större utsträckning inbjuden att delta i informella diskussioner och fick information på ett helt nytt sätt.  Och jag kände mig minst sagt välkommen!

På sätt och vis är det givetvis naturligt att jag i min nya roll, med uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för branschmedlemmarna att verka i Sverige, får information för att kunna göra mitt jobb. Men att skillnaden skulle vara så markant var jag inte förberedd på.

Med den kunskap och erfarenhet jag har av hur man arbetar och tänker i myndighetsvärlden får jag nu nya idéer  kring hur vi, staten och näringslivet, kan arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål. För givetvis har han rätt den där telekom-VDn. Vi arbetar ju, både min tidigare arbetsgivare (PTS och regeringen) och min nuvarande (branschen och branschföreningen), för en gemensam sak. Nämligen att Sverige ska ha konkurrenskraftiga företag och vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Ett uppdrag jag tänker bidra till och förvalta på bästa sätt!