Speed-dating med certifierade, kvinnliga styrelseledamöter

Nyligen anordnade vi på IT&Telekomföretagen, tillsammans med kunskapsföretaget Women in Progress, ett seminarium och en speed-dating för och med certifierade, kvinnliga styrelseledamöter och våra medlemsföretag. Allt i syfte att lyfta frågan om mångfald och kompetens i styrelserummen och ge våra medlemmar möjligheten att träffa potentiella ledamöter. På plats var bland andra Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm och IT&Telekomföretagens styrelseordförande Staffan Hanstorp.

Kvällen inleddes med att IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson hälsade alla välkomna och berättade om de olika projekt vi inom IT&Telekomföretagen driver för att säkra den kompetensförsörjning vi i branschen är i så stort behov av. Andelen kvinnor i IT-branschen är för närvarande ca 30 %. Gällande kvinnor i chefsposition ser det ungefär likadant ut, 28 %. Exempel på projekt vi driver för att bättra på de siffrorna är ungdomstävlingen Next Up och mentorskapsprogrammet Womentor.DSC_4265

Därefter var det, innan jämställdhetsministerns anförande, Women in Progress VD Margareta Nelds tur att säga ett par ord om deras verksamhet och hur de jobbar för att utbilda kvinnliga styrelseledamöter och underlätta för företag att lätt hitta kompetent styrelsepersonal och samtidigt jobba för ökad mångfald och jämställdhet. 

Maria Arnholm berättade om sin bakgrund inom näringslivet, sin politiska bana och hur feminism och liberalism alltid funnits som rättesnöre i hennes arbete. Även Maria pratade om den kompetensbrist Sverige och branschen står inför och att vi helt enkelt inte har råd att exkludera kvinnor från styrelserummen längre om vi som land ska fortsätta växa och förbli konkurrenskraftigt. Hon målande upp tydliga exempel på hur mångfald föder nya idéer och hur viktigt det, ur ett långsiktigt perspektiv, är att verka för diverserade arbetsplatser. Vikten av transparens lyftes även den fram. Företagen måsta våga räkna och redovisa hur det ser ut med jämställdheten på såväl arbetsplatsen som i styrelserummen och sedan aktivt jobba för att jämna ut skillnaderna.DSC_4254

Många frågor väcktes, något som blev extra tydligt under frågestunden där både medlemsföretag och potentiella styrelseledamöter passade på att ställa frågor.DSC_4283

Staffan Hanstorp redovisade för sin syn på styrelsearbete och vilka frågor man som potentiell styrelseledamot bör ställa sig innan man tar ett eventuellt styrelseuppdrag. Att verka i en styrelse är ett aktivt åtagande och man bör inte tacka ja bara för att man kan eller känner sig smickrad. Innan man antar sig uppdraget bör man ställa sig en rad frågor; Vad kan jag bidra med? Finns utrymme för mina frågor och min expertis? Kommer det att upplevas som värdefullt arbete? Etc. Styrelsearbete ska också enligt Staffan nämligen ses som just arbete och inte något som man sitter i på fritiden. Man arbetar i en styrelse, man sitter inte i den.DSC_4282

Därefter bjöds det på mingel med tilltugg och dryck innan speed-datingen som pågick fram till 19:30.DSC_4308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar Maria Arnholm och Staffan Hanstorp som ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter och den inspiration det gav. Vi vill också passa på att tacka alla som kom, såväl potentiella styrelseledamöter som intresserade företag. Tack också till Margareta och Women in Progress. Vår förhoppning är ett fortsatt samarbete.

Slutligen hoppas vi att företagen, alla kvalificerade styrelseledamöter, Maria Arnholm och Staffan Hanstorp hade lika trevligt som vi.

Bakgrund: IT&Telekomföretagens medlemmar tillhör Sveriges viktigaste, mest framtidsorienterade, framgångsrika och drivande företag. Men på en punkt är utmaningarna speciellt stora – att få in fler kvinnor i företagens verksamheter och styrelser. Med fler kvinnor i våra företagsstyrelser får vi in extern kompetens och mångfald som skapar tillväxt, affärsmöjligheter och konkurrenskraft.

IT&Telekomföretagen har därför tagit initiativ till ett matchningstillfälle där du som medlemsföretag har chansen att träffa potentiella kvinnliga ledamöter till din styrelse eller advisory board. I samarbete med Women in Progress har vi valt ut ett antal certifierade, kvalificerade kvinnliga styrelseledamöter med kompetens som matchar våra medlemsföretag.

Women in Progress – utökad information, öppnas i nytt fönster.