Betala 86 miljoner om året för något du inte sysslar med?

Känner du någon som köper CD-skivor och gör kopior för att dela med familj och nära vänner? Eller som lagrar sina butiksinköpta DVD-skivor på sin Playstation? Kanske har en backup av sitt CD-bibliotek på en USB-sticka eller iPhone? Nej, inte jag heller.

Men det gör tydligen Copyswede. Organisationen som tar ut ersättningar för den teoretiska möjligheten att någon gör kopior av film och musik som köpts legalt.

De har, som lagstiftningen ser ut idag, mandat att ensidigt, utan motivation, besluta om att avgiftsbelägga nya produkter. Det enda sättet att ifrågasätta deras krav är genom en civilrättslig prövning. Något ytterst få företag har råd till.

I en tid då alla trender pekar mot mediekonsumtion via streamingtjänster, där det inte finns nått behov av kopior, väljer Copyswede att börja kräva ersättning för:

  • Mobiltelefoner
  • Datorer
  • Surfplattor
  • Spelkonsoler

Med den enda motiveringen att dessa har inbyggt minne och att det i teoretiskt går att lagra kopior. Finns det ett opartiskt underlag för dessa nya krav? Nej. Är t.ex. en mobiltelefon rimligen att ses som ”särskilt ägnad” (vilket är det rättsliga kravet för att få avgiftsbelägga) åt att kopiera film och musik med? Nej. I sina årsredovisningar pratar Copyswede fint om att ersättningarna ska vara balanserade och självklara. Men hur balanserat är det att med implicit hot om stämning kräva in avgifter för något som redan idag är en marginalföreteelse? Och imorgon…?

Copyswede agerar med ett stort informationsövertag gentemot de företag som de kräver avgifter av. De är experter på upphovsrättslagstiftning, har monopol på att ta ut denna avgift och kan välja precis vilket företag de vill stämma i domstol. Det gör att många företag inte vågar säga emot. Av rädsla för stora ekonomiska konsekvenser av en rättslig prövning går de istället med på kraven, och Copyswede kan sedan peka på att det finns en acceptans för avgifterna.

Det här agerandet är inte bara obalanserat. Det skapar osäkerhet på marknaden. Det drabbar mindre företag hårdare än större. Särskilt som konkurrensen på hemelektronik- och IT-hårdvarumarknanden är stenhård. Vilka marginaler tänker sig Copyswede att dessa företag ska ta de krävda ersättningarna från? Eller ska de lägga kostnaden på konsumenterna och prisa sig ut från marknaden? Dessa frågor har Copyswede inga svar på. De ser till de 86 miljoner de förra året inkasserade för privatkopiering från svensk hemelektronik- och IT-företag. Och nu  vittrar de efter mer. Sa jag att det också ryktas om avgifter på molntjänster?

Några som har fått nog är uppropet Stoppa Copyswede, initierat av två Örebrokillar, som på under en vecka har de fått in 24,000 (!) namnunderskrifter av folk som tycker att att det räcker nu. Vi börjar bli många som gör det.