Smart lösning – men inget händer hos AF

”Att Stockholms universitet tillsammans med en branschorganisation gemensamt går ut med en mycket konkret och färdig dellösning på ett allvarligt problem tänkte vi borde falla väl ut. Tyvärr misstog vi oss gravt …”

Vår näringspolitiske expert, med ansvar för kompetensfrågor, Fredrik von Essen skriver idag, tillsammans med, Love Ekenberg, professor vid Stockholms universitet, Uno Fors, professor DSV och Jon Karlung, vd Bahnhof på Svenska Dagsbladets Brännpunkt.

Ta del av debattartikeln i sin helhet på Svenska Dagbladets webbplats.

Smart lösning – men inget händer hos AF, öppnas i nytt fönster.