Copyswede kräver kassettbandsskatt på datorer, surfplattor och spelkonsoler

Copyswede, den organisation som tar in ersättningar för legal kopiering av musik, film och tv, kräver från och med den 1:a september 2013 ersättning för alla datorer, surfplattor och spelkonsoler som säljs mot privatmarknad.

IT&Telekomföretagen är av åsikten att dessa nya krav inte är självklara. Detta inte minst mot bakgrund av att regeringen ej anser att avgifter ska tas ut för exempelvis datorer.

Från regeringens hemsida: Tas privatkopieringsersättning ut på datorer och kopiatorer?

"Nej, privatkopieringsersättning tas endast ut på sådana produkter som är särskilt ägnade för privat kopiering av upphovsrättsligt material, som till exempel inspelningsbara cd- och dvd-skivor, videokassetter, mp3-spelare och dvd-spelare med egen lagringsenhet. Vanliga datorer och kopiatorer är inte särskilt ägnade för privat kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk och omfattas därmed inte. Inte heller omfattas till exempel vanliga cd-spelare (utan lagringsenhet)."

Om privatkopieringsersättning på Regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi uppmanar berörda medlemsföretag att från och med nu noga syna fakturor som avser ovan nämnda produktgrupper, samt att noga överväga om och hur svar till Copyswede ska ske. Vår rekommendation är att för stunden avvakta tills legitimiteten i kraven tydliggjorts.