Behöver Sverige en kris för att inte gå samma väg som Nokia?

2007 hade Nokias mobiltelefoner en världsmarknadsandel på 38,3 procent. Det året sålde bolaget nära en halv miljard mobiltelefoner. Q1 2013 hade de 14 procent och ett kvartal senare såldes mobildivisionen för en spottstyver.

Med det i bakhuvet tål det att reflektera över att hur såväl den svenska som den globala ekonomin ser ut. I allt väsentligt drivs tillväxt på ”nya” marknader och med hjälp av digitala lösningar, som effektiviserar och erbjuder skalbarhet. För etablerade företag såväl som länder vänder upp och ner på förutsättningarna för att etableras sig, konkurrera, växa och driva tillväxt.

I det avseendet är Sverige mer Nokia än ett snabbrörligt, digitalt tjänsteföretag. Vi har bland världens mest avancerade och innovativa företag, men i grund och botten samma syn på näringslivsförutsättningar som för ett decennium sedan. Kan man säga samma sak om Kina?

Visst petas det här och där. Det införs jobbskatteavdrag och offentlig sektor öppnas för privata företag. Men, det finns ingen sense of urgency. Och ingen upplevt behov av ekonomiska reformer i någon egentlig mening.

Intressant då att jämföra med våra konkurrentländer. Vad händer där? Storbritannien är kanske det bästa exemplet. Tämligen likt Sverige, men den ekonomiska krisen har som bekant slagit hårt mot dem.

Idag fick jag möjligheten att på Handelskammarens seminarium om europeisk konkurrenskraft fråga deras näringsminister Vince Clarke om krisen i sig medfört något positivt, om den bidragit till att skapa reformutrymme och vässa deras konkurrenskraft.

Han var tydlig med att krisen skapat flera viktiga förutsättningar för långsiktiga ekonomiska reformer. Den har enat landet och ökat samverkan över branschgränser, mellan akademi, offentlighet och näringsliv. Satsningar görs på bla IT-relaterad FOU, stora mängder offentlig data tillgängliggörs, omfattande avregleringar genomförs, immaterialrättssystemet reformeras och inte minst satsar regeringen stort på att stärka britternas digitala kompetens på arbetsmarknaden och inom akademin.

Storbritannien har tom en finansminister som kan programmera, introducerat världens mest omfattande skatteavdrag för startups och talar varmt om Jimmy Wales som en entreprenöriell förebild. Det är något annat än ett femte jobbskatteavdrag.

Det må vara så att svensk ekonomi ter sig tämligen god för tillfället. Men detsamma gällde Nokia fram tills att iPhone lanserades för sex år sedan.