Andelen tjejer som söker data-/it-utbildningar: samma fiasko som vanligt …

De slutliga antagningsbeskeden till höstens högskoleprogram har nu kommit, och för data- och IT-utbildningarna är det samma dystra läsning som vanligt. Medan 178 män har antagits till KTH:s civilingenjörsprogram i datateknik, har 204 kvinnor antagits till landets SAMTLIGA 36 data-/IT-ingenjörsutbildningar. På 29 av de 36 programmen är det färre än 10 tjejer som ska börja. Tjugo av programmen har fem tjejer eller färre.

Väger vi dessutom in den starka tendens hos tjejer att hoppa av när de upptäcker att de är nästan ensamma så ska vi vara glada om ens 100 av de 204 tar examen. Att jämföras med de drygt 1800 män som börjar utbildningarna…

Jag har inte hunnit titta på antagningssiffrorna för andra IT-utbildningar eller på andra närliggande ingenjörsutbildningar, men en väl så god indikation på utbildningarnas popularitet hos respektive kön är de ursprungliga sökandesiffrorna från i våras. I tabellen nedan har jag delat upp programmen efter den indelning vi använder på Välj IT-webben, samt lagt till några andra, närliggande ingenjörsprogram som jämförelse.

Program   (antal) Kvinnor,   sökande 1:a hand Män, sökande   1:a hand Andel  kvinnor, sökande 1:a hand
Data-/IT-ingenjör (36) 238 2766 8,6 %
Övriga IT-ingenjörer, t.ex. elektro-, medieteknik (37) 279 1376 16,9 %
Kandidatprogram data-/systemvetenskap (52) 1148 4071 22,0 %
Övriga program med IT-inriktning (64) 1391 3301 29,3%
Summa   IT-program (189) 3056 11276 21,3 %
Maskinteknik el. motsv (35) 461 2080 18,1 %
Industriell ekonomi 912 1813 33,5 %
Teknisk fysik 137 557 19,7 %

 

Källa: Verket för högskoleservice, http://statistik.vhs.se/

Några slutsatser:

  • Ju längre bort från de mer renodlade datateknik-utbildningarna vi kommer, desto större blir andelen kvinnor (kom dessutom ihåg att bara en bråkdel av det fåtal tjejer som börjar teknikutbildningarna kommer att ta examen). Dessvärre, för den framtida jämställdheten på IT-arbetsplatserna, är verkligheten sådan att det är de tunga tekniska utvecklarrollerna som leder till inflytande och karriär.
  • Dataingenjörsutbildningarnas andel tjejer är usel även i förhållande till andra ”manligt” klingande ingenjörsutbildningar, som maskinteknik och teknisk fysik. Under maskinteknik har visserligen även program som ”design och produktutveckling” sorterats in, vilket omedelbart får andelen tjejer att studsa upp till runt 40 % på dessa program, men även om vi bara ser till de program som verkligen heter ”maskinteknik” ligger kvinnoandelen högre än data-/IT-ingenjörsutbildningarna.

Så vad är problemet? Vad är det som skrämmer bort tjejerna från just data-/IT-ingenjörsutbildningarna? Inte är det bristande teknikintresse i sig, vilket visas av söktalen till de andra ingenjörsutbildningarna och också bekräftas av en undersökning som företaget Skill kommer att presentera inom kort. I denna undersökning har ett drygt 100-tal tjejer som läser IT-utbildningar fått svara på frågor om vad som lockat till utbildningen och vad som de tror avskräcker deras systrar från utbildningarna. Det som lyfts fram är inte främst det bristande teknikintresset, utan ren okunnighet om vad IT-branschen är och att det inte ingår i självbilden att ”hålla på med IT”.

Vem i IT-branschen orkar ta pucken att på ett för tjejer intresseväckande sätt beskriva vad de håller på med? Vem orkar göra upp med den trista bild av att ”hålla på med IT” som branschen sprider?