Replik: Vi måste dra nytta av digitaliseringen

Jonas Söderström skriver på DN debatt (7/7) att ”IT och administration har perverterat vården”. Det är en kategorisk formulering som riskerar att leda tankarna fel. IT i sig perverterar inte. Det är hur IT används, verksamhetsnyttan, som avgör om IT medför fördelar. I industri, handel, kontor har IT inneburit väsentliga förändringar till det bättre. Det vore märkligt om inte vården, skolan och rättsväsendet hade samma förutsättningar, skriver Anne-Marie Fransson förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och Håkan Petersson, ordförande Arena välfärdsteknologi tillika sektorchef och SVP, Capgemini Sverige, på DN debatt.

Artikeln innehåller dock relevanta synpunkter. Okunniga beställare kan driva fram system som i bästa fall är bra i sig, men som sedda i en helhet kan leda till dålig användbarhet av IT-stödet. Verksamhetsnyttan, sedd i ett större sammanhang, blir låg eller i värsta fall negativ. Men det kan inte skyllas på IT. Kritiken måste riktas mot de verksamhetsansvariga.

Det är en accepterad sanning att IT-användning kan öka produktivitet, kvalitet och effektivitet. Men det förutsätter att arbetssätt och organisationer förändras. På den punkten kan man ha funderingar kring den offentliga sektorns IT-användning. När Söderström hävdar att ”byråkrati 2.0 kommer i skepnad av IT-system efter IT-system, som de anställda tvingas lägga alltmer tid på att hantera”, så bortser han från möjliga positiva effekter. Men om systemen införs utan tanke på att organisation, kompetens och processer måste förändras, kan det innebära negativa effekter. Men felet ligger då inte hos IT-systemen i sig, utan i ledarskapet.

Artikeln innehåller även en del hisnande formuleringar, som kan leda tankarna fel. Det är faktiskt en skillnad mellan försäljning och vårdtjänster, mellan skor och skolor. Vård är en synnerligen informationstät verksamhet. I vården krävs mer administration än i en skobutik och kraven på säkerhet och integritetsskydd leder, tack och lov, till en viss administrativ kontroll.

Den kategoriska uppfattningen som sammanfattas i meningen ”i arbetslivet har IT-utvecklingen växlat in på ett spår som innebär kontroll, styrning, dokumentation och statistikfetischism” känns, försiktigt uttryckt, orätt. IT-utvecklingen har oftast inneburit ett stöd, en förenkling och kvalitetshöjning för berörda. Om det har växlat in på fel spår är det inte IT-utvecklingen i sig som ska klandras.

Men var, och av vem, ska det då avgöras om nya krav är befogade eller bara belastande? Det är viktiga frågor och kanske något som diskuteras alltför lite. Vi välkomnar därför att Söderström väcker dessa frågor.

IT&Telekomföretagen har tagit initiativ till ett forum, Arena välfärdsteknologi, där branschen, beställarorganisationer och andra intressenter ska kunna diskutera hur IT-stödet i välfärden kan göras så attraktivt och lättanvänt som möjligt. De frågor artikeln tar upp är högst befogade att diskutera i detta forum. Dock bör utgångspunkten hela tiden vara hur vi bäst kan ta tillvara digitaliseringen och dra nytta av de IT-tjänster som faktiskt kan effektivisera, förenkla och underlätta för såväl anställda inom vård och omsorgen som brukare och deras anhöriga. Inte hur vi ska motverka denna utveckling och vrida klockan tillbaka.

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega

Håkan Petersson
ordförande, Arena välfärdsteknologi, sektorchef och SVP, Capgemini Sverige

Repliken publicerad på dn.se/debatt den 9 juli 2013.