It-branschen bromsas av långa handläggningstider för utländsk arbetskraft

IT- och Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson intervjuas av Sveriges Radio gällande branschens svårighet att hitta rätt kompetens.

Ta del av artikeln och intervjun i sin helhet på Sveriges Radios webbplats.

It-branschen bromsas av långa handläggningstider för utländsk arbetskraft