Avtal om lokal lönebildning klart med Unionen för IT- och telekom­branschen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om företagsnära lönebildning i IT- och telekombranschen. Avtalen är treåriga och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 6,8 procent för perioden 2013-04-01–2016-03-31.

Avtalet omfattar också ett partsgemensamt arbete om förutsättningar för ett hållbart längre arbetsliv. Arbetsgruppen ska analysera olika åtgärder som kan bidra till att tjänstemän kan arbeta längre.  Vidare ska parterna utreda hur kollektivavtalets arbetstidsregler fungerar i praktiken, med hänsyn till dagens IT-baserade arbetssätt.

– Efter långdragna förhandlingar har vi äntligen landat i ett avtal med Unionen. Vi är nöjda med att vi kan fortsätta arbetet med företagsnära lönesättning och ser fram emot att på allvar ta tag i arbetstidsfrågorna. Inte minst för att verkligen dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

Avtalen, som löper mellan den 1 april 2013 – 31 mars 2016, omfattar ca 900 företag som totalt har närmare 70 000 anställda.