Viktig att ha tagit examen? Sådär! Utlandserfarenhet en merit? Knappast!

I förra veckan presenterade Svenskt Näringsliv enkätundersökningen Företagens syn på högre utbildning. De mest slående slutsatserna:

  • Arbetgivarna värdesätter först och främst någon form av arbetslivserfarenhet.
  • Att medarbetarna fullbordat sina studier och tagit examen är inte särskilt viktigt.
  • Utlandserfarenhet, åtminstone under studietiden, förefaller helt ointressant.

Resultaten finns uppdelade efter breda sektorer, tyvärr dock inte i sådan detalj att IT-branschen är särredovisad. Närmast till hands är ”Uppdragsverksamhet”, där IT-konsultbolagen finns, och ”Transport och kommunikation”, där telekom finns.

I diagrammet ovan har jag gjort en särskild körning på nämnda delsektorer. Inom uppdragsverksamhet är intresset för examen större, ändå är det bara 40 procent som anser det som ganska eller mycket viktigt. Intresset för utlandserfarenhet är inget fall större än 10 procent.

Det framhålls ofta att IT-branschen är global (vilket rimligen förutsätter någon form av erfarenhet av omvärlden), och att om man ska lyckas i konkurrensen måste den akademiska nivån hållas på högsta nivå (vilket rimligen förutsätter examen). Enkätresultaten talar dock i annan riktning. Vad är det som inte går ihop?