Tekniklärare på högstadiet: IT-branschen, genom Next Up-projektet, är den perfekta tillämpningen av teknikämnet!

 

”För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.”

Så står det i inledningen till grundskolans kursplan i teknik. Under ”Ämnets syfte” står att undervisningen ska utveckla elevernas ”intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt”, och under ”Centralt innehåll i årskurs 7–9” står att följande ska omfattas: ”Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni”.

Vackra, och för oss verksamma i IT-branschen, inspirerande ord. Mot bakgrund av de lovande jobbutsikter som finns i vår bransch, i kombination med den flitiga användningen av smarta mobiler och sociala medier som tonåringarna redan har, borde de självklart se teknikämnet som ett av skolans viktigaste.

Nja, så är knappast fallet…

Ämnet har funnits i läroplanen sedan 90-talet, och varje elev förväntas ägna 800 timmar åt det under sin grundskoletid. Det har dock hela tiden brottats med sin identitet: Det har varit svårt att få en tydlig och sammanhållen struktur kring teknikämnets olika delar, som innefattar allt från hur man använder en lödkolv till hur jordens energisystem är uppbyggda. Därtill råder en svår brist på behöriga lärare – ofta blir det ett extraämne för lärare med helt annan inriktning. Kanske viktigast av allt: Det har varit svårt att hitta tillämpningar som knyter an till ungdomarnas bild av verkligheten, och som därmed skapar mening med undervisningen.

Det finns dock lösningar i närtid, och nedan framförs två budskap: ett till tekniklärare och ett till IT-branschen själv.

Tekniklärarna först: En grupp medlemsföretag, med bl.a. Sogeti, CGI och Academic Work i spetsen, har insett att satsningar måste göras för att synliggöra IT bland högstadieungdomar. De är drivande bakom IT&Telekomföretagens satsning Next Up – som drar igång med en pilotomgång i Stockholmsområdet i höst. Next Up kommer att ha en tydlig koppling till både teknikämnet och skolans satsning på entreprenörskap.

På onsdag 10/4 kl. 10 äger ett första möte rum mellan Sogeti och några tekniklärare med syfte att skissa på hur verkliga case kan byggas upp som ska användas i Next Up. Fler tekniklärare är välkomna – antingen till det mötet eller senare under våren. För nog är det här ett gyllene tillfälle att faktiskt tillämpa det som står i kursplanen?

Budskapet till övriga IT-branschen så: Några medlemsföretag ser alltså poängen med denna högstadiesatsning. Andra har ställt sig frågan: Är teknikämnet viktigt för IT-branschen? Är inte IT mycket mer än bara teknik, något som borde vävas in i alla ämnen? Vissa i branschen tycker t.o.m. att vi borde släppa IT-begreppet helt och hållet och i stället tala om ”digital utveckling” eller något i den stilen.

Ett sådant synsätt röjer dock en rejäl dos överskattning av branschens betydelse. Sanningen är den att IT-branschen, trots att dess produkter och tjänster ligger bakom det mesta som omger oss, är förbluffande anonym – i alla fall sedd som tänkbar framtida arbetsgivare hos ungdomar.

Ett betecknande exempel: I förra veckan blev jag uppringd av några medie- och kommunikationsstudenter från Halmstad som gjorde en kartläggning av hur IT-företag rekryterar och ”brandar” sig. De medgav i början av samtalet att IT-branschen verkligen var en främmande värld. Smaka på det: Ungdomar i dryga tjugoårsåldern som studerar medier och kommunikation på högskolenivå – knappast några digitala nollor – hävdar: ”IT-branschen är en främmande värld”.

Detta knyter tillbaka till den första meningen ovan: IT-branschen behöver bli ”synlig och begriplig”. Och den naturliga vägen är via teknikämnet (kompletterad med entreprenörskapsperspektivet). Visst, IT är mer än bara teknik, men tekniken ligger i botten på allt. Utifrån det kan sedan en breddning ske av ungdomarnas perspektiv på vad tekniken kan användas till.