Framtidsinriktade avtal tecknade med akademiker­förbunden för IT- och telekom­branschen

IT&Telekomföretagen har tecknat avtal med akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna) om lokal lönebildning inom IT- och telekombranschen.

Avtalen är treåriga och bygger, som tidigare avtal, på en löneutveckling utifrån det enskilda företagets marknadsmässiga förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 6,8 procent för perioden 2013-04-01—2016-03-31.

Avtalen identifierar tre prioriterade utvecklingsområden, där parterna under avtalsperioden gemensamt ska arbeta fram underlag för kommande avtal. De tre områdena är: Framtidens kollektivavtal – som ska innebära stärkt konkurrenskraft för företag och ge medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation. Ett hållbart arbetsliv – som ska stimulera till förändrade arbetsformer som möjliggör ett hållbart arbetsliv genom hela karriären. Samt lönebildning – som syftar till att utveckla den företagsnära lönebildningen.

– Vi är glada över att ha tecknat treåriga avtal med fortsatt företagsnära lönebildning, säger Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen. Men framförallt är vi glada för det utvecklingsarbete som vi ska starta tillsammans. Vår vision är att kollektivavtalen ska göra våra medlemsföretag mer konkurrenskraftiga, något som vi tror att detta arbete kan bidra till, avslutar Anne-Marie Fransson.

Avtalen, som löper mellan den 1 april 2013 – 31 mars 2016, omfattar ca 900 företag som totalt har närmare 70 000 anställda.