Det behövs fler Boklöv inom vård och omsorgen!

Igår deltog jag vid en välfärdsteknologikonferens i Oslo om norden som välfärdsteknologisk föregångsregion. Arrangörerna var bland andra Sveriges ingenjörer och deras motsvarande organisation i Norge, NITO. Utgångspunkten var hur vi på nordisk nivå kan samverka och samarbeta för att, med hjälp av välfärdsteknologi, säkra välfärden i framtiden. För även om organisationen och ansvarsfördelningen ser olika ut i våra länder (såväl politisk- som administrativ), så delar vi faktiskt samma framtidsutmaningar: demografiutvecklingen, kompetensförsörjningen till vård- och omsorgen, ökade kostnader etc. etc.

I Danmark finns det en tydlig enighet om att välfärdsteknologi höjer såväl kvaliteten inom vård och omsorgen, som att den spar resurser (såväl kronor och ören som mänskliga resurser i form av personal). Under 2011 gjorde man en undersökning bland de danska kommunerna och av 91 svarande (av totalt 98 st) var det bara fem stycken som svarade att de inte alls jobbade med någon form av välfärdsteknologilösning/innovation. Mao 86 st som jobbade aktivt med att implementera välfärdsteknologi inom vård och omsorgen. Det är en imponerande siffra. Och en siffra som jag är övertygad om till stor del beror på den starka politiska tydligheten från danskt håll. Såväl danska som norska politiker har konstaterat att vi inte löser morgondagens problem med morgondagens lösningar. Eller som Kåre Hagen vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring formulerade det: ”vi behöver fler som Boklöv inom vård- och omsorgen. Dvs fler som vågar tänka nytt och bryta från den best practice som vi jobbar efter idag”.

Jonas Gahr Støre, Norges helse- och omsorgsminister, som deltog vid konferensen, poängterade också vikten av att inte bara ingenjörerna och IT-branschen driver på för att skapa förändring. Vård- och omsorgssektorn måste också på allvar steppa upp och börja engagera sig i hur vi ska kunna säkerställa morgondagens välfärd. Eller som han formulerade det: ”välfärdsteknologi handlar både om arbetskultur och infrastruktur.” Det är bara att hålla med och förhoppningsvis kan vi få engagemang för dessa frågor via vårt Arena för Välfärdsteknolgi-initiativ.

Vår egen barn- och äldre minister, Maria Larsson, deltog inte vid konferensen men lät, via en inspelad videohälsning, framföra att ”vi inte kan använda gårdagens lösningar för att lösa morgondagens problem” och att det finns en ”fantastisk potential för välfärdsteknologi”. Vi kan bara hoppas att detta uttalande får konsekvenser i form av politisk handlingskraft och initiativ. Maria Larsson, varför inte, ihop med dina nordiska ministerkollegor, ge Nordiskt välfärdscenter i uppdrag att identifiera hindren för implementering av välfärdsteknologi på nordisk nivå?  Vi delar ju som sagt samma framtidsutmaningar och bör också rimligtvis ha en hel del erfarenhet att utbyta. Det handlar bara om viljan. Viljan till förändring. Viljan att tänka nytt. Viljan att vara en Boklöv.