Next Up: Inspirera åttondeklassare att bli IT-talanger (och få korn på en kvinnlig IT-student på köpet!)

Alla vill vi att ungdomar – inte minst tjejer – ska fatta det självklara: att IT inte bara är kul att lattja med (surfa, facebooka, spela) utan att det också är framtidsyrket nr 1: utvecklande, socialt och därtill hyfsat betalt. Tyvärr har inte ungdomarna den bilden. I stället frodas paradoxen att de aldrig i livet kan tänka sig att ägna sig åt något som liknar programmering eller systemutveckling, samtidigt som de både glatt och flyhänt riggar inställningarna till sina Instagram- och WordPress-konton.

Under ett antal år har IT&Telekomföretagen drivit VäljIT-initiativet, som främst riktar sig mot gymnasieelever. Vid det laget är det dock ofta för sent, många har då redan valt bort studieinriktningar som leder vidare till jobb i IT-branschen.

Nu gör vi dock slag i saken och satsar på högstadieungdomarna – hållbart och långsiktigt. Med start i höst vill vi göra ett årligt evenemang, Next Up, där åttondeklassare i lag om fem under en dag ska tävla genom att lösa ett antal verkliga ”case” hos några IT-företag. Tävlingsdagen är dock bara en del i projektet, som handlar om att – som en del i teknikämnet och läroplanens skrivningar om entreprenörskap – öppna upp ögonen för hur IT kan användas till att lösa tekniska och samhälleliga utmaningar. Framför allt vill vi få ungdomarna att förstå något de flesta inte är medvetna om: att de kan bli framtidens IT-talanger.

Engagerade och sponsrande IT-företag behövs till projektet! Varför – utöver att allmänt stödja en god sak – ska man lägga resurser på ungdomar som kan bli medarbetare först sju-åtta år senare? Jo, här kommer en ytterligare stark vinnarfaktor: Lagen kommer att ledas av driftiga tjejer som pluggar IT på högskolan. Förutom att vara goda förebilder för ungdomarna kommer de också vara ambassadörer för de sponsrande företagen. Ett givet tillfälle att fånga in hungriga, kompetenta kandidater som kan rekryteras i närtid – och som därtill hjälper till att jämna ut genusobalanser.

Greppa möjligheten – häng med på Next Up!